MomsMails oversætter ver. 3

Skriv det eller de ord, du vil søge på    Sprogversion, der skal søges i
    DA EN DE ES
    Vælg den lovtekst, du vil søge i

Om oversætteren

MomsMails oversætter bruger en dansk, en engelsk, en tysk og en spansk version af Momssystemdirektivet.

Du indtaster det eller de ord, du vil søge på i feltet, vælger den sprogversion du vil søge i og klikker på Søg. Der søges på nøjagtigt det, du har skrevet. Du kan ikke bruge wildcards.

Søgeresultatet vises på næste side, hvor du får vist alle de artikler, hvor dine søgeord forekommer. Her klikker du på artikelnummeret hvorefter du - i et nyt vindue - får vist den udgave af artiklen du har søgt og en af de andre sprogversioner ved siden af hinanden.

Hvis du har søgt i den danske version vil du som standard få vist den engelske version ved siden af og kan herfra skifte til den tyske og og den spanske version.

Har du søgt i en af de andre sprogversioner end den danske, vil du få vist den danske version ved siden af den sprogversion, du har søgt i.

Som noget helt specielt vil du kunne se, at vi har opdelt teksten, så hvert afsnit vises præcis ved siden af hinanden. Det gør det meget nemt for dig at sammenligne sprogversioner.

NB, farver:
Hvis du vil udskrive dine søgeresultater, skal du muligvis ændre i opsætningen på din browser for at få baggrundsfarven/fremhævningen af søgeordene med. Hvordan du ændrer, kan du se her: Baggrundsfarver


Bemærk: Der er IKKE tale om en ajourført version af direktivet og du bør IKKE anvende teksten i dit juridiske arbejde uden at sikre den aktuelle formulering hos en anden kilde. Der kan være sket ændringer af den gældende tekst, som ikke er medtaget i vores version.