Om MomsMail

MomsMail er et nyhedsbrev, der udkommer på e-mail hver mandag. I ugen op til udgivelsesdatoen har vi fundet al relevant information på moms- og afgiftsområdet i form af nye eller ændrede love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, afgørelser og domme fra enhver myndighed, der beskæftiger sig med moms- og afgiftsområdet. Med andre ord, vil du i MomsMail kunne finde materiale fra Folketinget, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, told- og skatteregioner, Landsskatteretten, de danske domstole, EF-domstolen og EU-kommissionen.

Ideen med MomsMail, er at vi læser dokumenterne, udarbejder et kort referat og - det er det unikke ved MomsMail - forholder os til, hvad materialet betyder for dig og dine klienter i praksis. Derudover får du naturligvis et link til dokumentet, så du kan hente det og læse det, hvis det ønskes.

Hvad koster MomsMail?

Få et gratis prøveabonnement i fire uger!

Er du tilfreds med abonnementet efter prøveperioden, koster et abonnement på MomsMail 4.300,00 kr. om året.

Hvis I er flere i samme firma (samme fysiske adresse) som ønsker at modtage MomsMail, er prisen for efterfølgende abonnementer 25% af prisen for det første abonnement. Det 8. og alle efterfølgende abonnementer er gratis.

Ovenstående priser er alle ekskl. moms og gælder pr. kontoradresse.

Betingelser

Et abonnement på MomsMail er personligt. Nyhedsbrevet må således ikke videresendes til andre, hverken gennem automatiserede systemer eller ved egen foranstaltning. Et personligt brugernavn og password må ikke deles med eller oplyses til andre medmindre dette er led i en central registrering af kundens abonnementer.

Dette gælder både internt i egen virksomhed og eksternt.

TaxCon Medier I/S logger brugen af vores services herunder også IP-adressen på den besøgende. TaxCon forbeholder sig ret til at ændre brugernavn ved mistanke om misbrug herunder at bede brugeren forklare atypiske mønstre i brugerens anvendelse.

TaxCon forbeholder sig ret til at opsige abonnementsaftalen og tilbagebetale abonnementsafgiften for den resterende abonnementsperiode uden yderligere begrundelse.

Generelt forbeholder TaxCon sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse.

Opkrævning af abonnementsafgift sker primo den måned, hvori abonnementet udløber. Betalingsfristen er 8 dage. Udløbne og ubetalte abonnementer lukkes på udløbsdatoen. TaxCon yder ikke kredit ud over det her fastsatte.

Hvem står bag MomsMail?

MomsMail udgives af TaxCon Medier I/S, der ejes af Flemming L. Bach og Lars Gosvig.

MomsMail er registreret i det internationale ISSN-register med nr: 1604-0805.

Se Datatilsynets godkendelse af vores opbevaring af fortrolige data.

Kontakt MomsMail
Redaktion: momsmail@taxcon.dk
Salg og kundesupport: support@taxcon.dk
Ophavsret og ansvar på MomsMail.dk

Brugen af www.MomsMail.dk og andet med relation til dette site er omfattet af følgende rettigheder og ansvarsfraskrivelser

© 2009 MomsMail - Det er tilladt at gengive indholdet med tydelig kildeangivelse såfremt formålet er at sprede information og ikke har kommercielt sigte.

MomsMail fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under www.momsmail.dk eller til web-siden relaterede dokumenter.

Links

Visse links fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører MomsMail og som MomsMail ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af MomsMail foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links er alene en service fra MomsMail.