MomsMail 2018, uge 50

Kære læser !

Så nåede vi igen til årets sidste MomsMail. Næste gang vi rammer din mailboks er den 7. januar 2019, hvor vi samler alle nyhederne op for perioden fra den 17. december til 6. januar.

Denne MomsMail er præget af "lovstof" i form af en temmelig lang liste af dokumenter fra både Folketinget og EU's institutioner, garneret med en del artikler og en lille håndfuld danske afgørelser.

Med ønsket om rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår til dig og dine.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Adjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

På Professionsbachelor i skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er omdrejningspunktet at uddanne fremtidens skattemedarbejdere med fokus på skatte- og regnskabsfaglige opgaver. Det er en ny grunduddannelse, der optog studerende første gang 1. september 2018, og uddannelsen er placeret på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Vi søger en medarbejder, der kan varetage undervisning på både grunduddannelse og videreuddannelse for at styrke det samlede skattefaglige miljø på KP. 

Om jobbet
Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse. Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte: 

 • undervisning og vejledning af studerende og kursister samt sikre en sammenhæng mellem undervisning, praksis og viden
 • planlægning af undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
 • omsætning af viden til undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
 • udvikling af viden inden for det skattefaglige område
 • ansvar for udvalgte fag på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har ambitioner for undervisningen på det skattefaglige område og har en løsningsorienteret indstilling i forhold til variationen af opgaverne.

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:  

 • Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må meget gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.
 • Du har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med ét eller flere af følgende specialer:
  - Skattestrafferet
  - Insolvensret og formueret med skattemæssigt perspektiv
  - Skatteforvaltningsret og forvaltningsret
  - Direkte beskatning og indirekte beskatning generelt
  - Regnskab og økonomi
 • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling.
 • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde.

Din arbejdsplads
Du bliver en central spiller på et stærkt hold bestående af 20 engagerede adjunkter, lektorer og konsulenter med brede kompetencer inden for offentlig forvaltning og skat. Vi er flerfagligt sammensat, og du kommer derfor til at arbejde sammen med kolleger med juridiske, økonomiske, organisatoriske, psykologiske og administrative baggrunde, hvor vi bestræber os på at kunne tilbyde:

 • en fleksibel arbejdsplads, en uformel omgangstone og højt til loftet
 • professionelle, skarpe og humoristiske kolleger.

Om os
Ved Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP er det vores hovedopgave at uddanne morgendagens administrative medarbejdere, hvilket vi gør gennem tre professionsbacheloruddannelser samt en erhvervsakademiuddannelse. Herudover bidrager vi til opgaveløsningen i forhold til videreuddannelse for erfarne praktikere og laver forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor.

Vi er gennem vores uddannelser optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling, hvilket vi sigter på at gøre gennem dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter den offentlige sektors øvrige velfærdsprofessioner. 

På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser er organisatorisk placeret på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet. Udover vores to professionsbacheloruddannelser samt erhvervsakademiuddannelsen, udbyder instituttet også Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og på videreuddannelsesområdet udbyder vi Diplomuddannelse i skat og efteruddannelseskurser med skattefagligt indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på fuldtid som adjunkt eller lektor med start d. 1. oktober eller hurtigst muligt efter aftale.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Læs også mere om vores uddannelser:

•    Administrationsbachelor
•    Professionsbachelor i skat 
•    Administrationsøkonom
•    Diplomuddannelse i skat

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pia Freil på telefon 2429 6435.

For nærmere information om den skattefaglige profil på grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på telefon 2429 6304.

For nærmere information om den skattefaglige profil på efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 31. august 2020. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. 

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 37 og 2. samtaler i uge 38 2020.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, august 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018
Moms af virksomhedens udgifter til julefrokoster og julegaver
Skatteoverblikket ULTIMO 2018
Momsfradrag i holdingselskaber
Reform af EU’s momssystem
Registreringsafgift på elbiler -...
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning
Moms på gavekort udskudt til 1. juli 2019
Bahrain implementerer nationalt momssystem den 1. januar 2019
Moms på gavekort og andre vouchere - nye regler fra 1. januar 2019
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer

Bindende svar
Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net
Moms - Virksomhedsoverdragelse byggeprojekt

Domme
Registreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi og forsyning kan du læse om:

 • Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?
 • Køb og salg af virksomheder
 • Politisk stemmeaftale: Justeret økonomisk regulering af vandsektoren
 • Ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
 • Hvordan forholder vandselskaberne sig efter Højesterets dom?
 • Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget


BDO

Moms af virksomhedens udgifter til julefrokoster og julegaver

Det har momsmæssig betydning, om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Det samme gælder juletræsfesten for de ansatte og deres familier. Moms af udgifter til julegaver kan kun fradrages i få tilfælde.


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2018

Inden udgangen af 2018 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold


Beierholm

Momsfradrag i holdingselskaber

Øget mulighed for momsfradrag ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele


Beierholm

Reform af EU’s momssystem

De første ændringer træder i kraft allerede fra 2019


Beierholm

Registreringsafgift på elbiler -...

Lovforslag udskyder stigningerne i registreringsafgiften for elbiler m.v.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning

Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de partsaktindsigtsklager, som styrelsen havde afsluttet i 2016. Udtalelsen i sagen er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som FOB 2017-34. Som opfølgning på denne undersøgelse bad ombudsmanden Skatteankestyrelsen om oplysninger om styrelsens sagsbehandlingstider for partsaktindsigtsklager i 2017.  


PwC

Moms på gavekort udskudt til 1. juli 2019

Der mangler afklaring og præcisering i det nye regelsæt, så ændringen er skudt til hjørne indtil 1. juli 2019.


PwC

Bahrain implementerer nationalt momssystem den 1. januar 2019

Momsen har gjort sit indtog i Golfstaterne. Den 1. januar 2018 implementerede De Forenede Arabiske Emirater (herefter ”UAE”) et lokalt momssystem, og den 1. januar 2019 følger Bahrain trop.


PwC

Moms på gavekort og andre vouchere - nye regler fra 1. januar 2019

I 2016 vedtog EU nye regler for momsbehandlingen af gavekort og andre vouchere, og nu er det tid til at implementere reglerne i Danmark.


PwC

Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer

Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både julelotterier og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og betale spilafgift, når værdien af gevinsten overstiger 200 kr.?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net

SKM2018.626.SR

Spørger påtænkte at etablere et damvarmelager med et varmepumpeanlæg og nogle elkedler (varmeforsyningsanlæg), som skulle anvendes til levering af fjernvarme til et fjernvarmeselskab. Elektricitet til drift af varmepumpe og elkedler planlagdes til dels leveret direkte fra spørgers vindmøller placeret på samme matrikel som varmeforsyningsanlægget og på havet, og til dels fra det offentlige net. Spørger ville evt. også levere elektricitet fra vindmøllerne til det offentlige net.

Skatterådet kunne bekræfte, at elektriciteten fra spørgers vindmøller var afgiftsfritaget forudsat, at elektriciteten ikke inden anvendelse i varmeforsyningsanlægget tilførtes det offentlige net. Det kunne endvidere bekræftes, at spørger under visse forudsætninger kunne få delvis afgiftsgodtgørelse for den elektricitet fra det offentlige net, der anvendtes i varmeforsyningsanlægget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Virksomhedsoverdragelse byggeprojekt

SKM2018.619.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af grund, byggeretter og byggeprojekt kan betragtes som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådet finder ikke, at betingelsen om, at der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der kan drives selvstændigt, er opfyldt. I stedet anses transaktionen som et momspligtigt salg af en byggegrund (inkl. byggeretter), samt visse aktiviteter udarbejdet i forbindelse med udvikling af grunden. Endvidere er der ingen kendskab til hvilken indtægt eller hvornår en eventuel indtægt vil kunne registreres.

Disse elementer kan tilsammen ikke vurderes som værende en selvstændig økonomisk virksomhed, idet der ikke overdrages en virksomhed i drift (going concern).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning

SKM2018.625.BR

Efter en konkret bevisbedømmelse fastslog retten, at sagsøgeren var ejer af en Audi. Da køretøjet var taget i brug på færdselslovens område, hæftede han for betaling af registrerings- afgift med 1.048.291 kr.

Retten stadfæstede hermed Skatteankestyrelsens afgørelse, og Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.629.ØLR

Straf - registreringsafgift - leasing - prøveskilte - uberettiget ibrugtagning

Selskabet T2 og T1 var tiltalte for som henholdsvis leasingselskab og direktør og bestyrelsesmedlem, at have ladet en tredjemand anvende et køretøj som var indført i Danmark fra Tyskland af T1, selvom bilen ikke var indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, idet T1 overlod køretøjet påmonteret selskabets faste prøveskilte til tredjemand, hvorefter tredjemanden uberettiget anvendte køretøjet til kørsel på færdselslovens område, uanset at den indsendte leasingaftale ikke var godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tredjemandens selskab skulle fremskaffe potentielle leasing kunder. Tredjemanden hentede bilerne i Tyskland og deltog i klargøringen af bilerne i Danmark. For dette modtog tredjemandens selskab provision fra de tiltalte. T2 og T1 havde derved unddraget for 244.230 kr. i registreringsafgift.

Byretten fandt selskabet T2 og T1 skyldige i tiltalen, men alene i grov uagtsomhed, uanset forholdene vedrørende tredjemandens ansættelse eventuelt kunne betegnes som en retsvildfarelse. Straffen fastsattes til en bøde på 10.000 kr. for de tiltalte i forening. Ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på, at det må anses for atypisk, at bilen på gerningstidspunktet var søgt afgiftsberigtiget - men som leasingbil, at tiltalte ikke mere vedvarende har søgt at unddrage betaling af registreringsafgift samt at tiltalte i øvrigt var blevet ramt af den konsekvens, at den fulde afgiftspligt er indtrådt.
T1 forklarede i landsretten at han ikke var i tvivl om hvad han måtte bruge prøveskiltene til, og han anså tredjemanden som en medarbejder, der også måtte bruge skiltene. Hans tvivl bestod i hvorvidt tredjemanden skulle have en 3 timers seddel med. Han havde ikke spurgt told- og skatteforvaltningen om tredjemanden kunne betragtes som en ansat.
Landsretten fandt de tiltalte skyldige i forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven. T1 må som professionel erhvervsdrivende have indset, at han ikke kunne overlade til tredjemanden at benytte bilen, idet denne ikke var ansat i selskabet T2. Selskabet T2 idømtes en bøde på 225.000 kr. og T1 idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 122.115 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2263342
Moms og A-skat mv.
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret og opgørelse af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-12-2018 - 15-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-414/17 AREX CZ
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) - artikel 3, stk. 1 - erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet - artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) - leverancer af varer inden for Fællesskabet - kædetransaktioner med en enkelt transport - henførsel af transport - transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen - indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Dom
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Ny sag

Dom C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - artikel 65 og 308 - fortjenstmargen opnået af et rejsebureau - fastsættelse af fortjenstmargen - betaling af afdrag inden leveringen af ydelser leveret af rejsebureauet - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Dom C-51/18 Kommissionen mod Østrig
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Dom
Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

Dom C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsPræjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for rejsebureauer - levering af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer - supplerende ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - indkvarteringsydelse leveret af et rejsebureau i dets eget navnat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Dom C-17/18 Mailat
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) - hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse - fritagelse for udlejning af fast ejendom - lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse - ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag - berigtigelse

Tidligere dokument: C-17/18 Mailat - Dom

Dom C-410/17 A
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) og c) - artikel 14, stk. 1 - artikel 24, stk. 1 - transaktioner mod vederlag - transaktioner i tilfælde, hvor modværdien delvist udgøres af ydelser eller varer - nedrivningskontrakt - købskontrakt for demontering

Tidligere dokument: C-410/17 A - Dom
Tidligere dokument: C-410/17 A - Ny sag

Indstilling C-647/17 Srf konsulterna
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - stedet for afgiftspligtige transaktioner - ydelser, der tilbydes afgiftspligtige personer - levering af ydelser vedrørende adgang til arrangementer inden for undervisning - seminar, der afholdes i en medlemsstat, hvor hverken leverandøren eller deltagerne er etableret - seminar, der kræver forudgående registrering og betaling

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Dom
Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller tjenesteydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi Vedtagelse

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter - Vedtagelse

BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk 1 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og indragelse af fordringer på momsområdet

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk. 1, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af visse krav til betalingsthenesteudbydere og Forslag til ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Kommissionen

VAT: New details on rules for e-commerce presented, including a new role for online marketplaces in the fight against tax fraud

 

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller tjenesteydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer  

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer  

Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere  

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af visse krav til betalingsthenesteudbydere og Forslag til ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig  

Bilag Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk 1 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og indragelse af fordringer på momsområdet  

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk. 1, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))  

Betænkning Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om forenkling af formaliteterne i samhandelen, og i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår en opfordring til Det Forenede Kongerige til at tiltræde disse konventioner

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1904 af 4. december 2018 om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1490 af 2. oktober 2018 om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1493 af 2. oktober 2018 om tilladelse til Ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1492 af 2. oktober 2018 om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets afgørelse (EU) 2018/1089 af 22. juni 2018 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/918 af 22. juni 2018 om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/789 af 25. maj 2018 om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/593 af 16. april 2018 om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/486 af 19. marts 2018 om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

TORO - Opdateret blanket og nyt ansøgningsskema


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11 og 12, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndering m.v.)  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 11-12-2018
Høringsfrist: 07-01-2019

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
Oprettelsesdato: 12-12-2018
Høringsfrist: 08-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer
Oprettelsesdato: 14-12-2018
Høringsfrist: 11-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer
Oprettelsesdato: 14-12-2018
Høringsfrist: 11-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministerenL 103 - Ændringsforslag af 12. december
Supplerende ændringsforslag til L 103

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2018

L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Bilag

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Høringssvar, fra skatteministerenSAU - oversendelse af høringssvar
høringssvar

Bilag 8

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema L 120
Høringssvar

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 14. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil tage initiativ til at ændre lovforslaget, således at der indføres et særligt fradrag på 35.000 kr. i beskatningsgrundlaget for elbiler og brændselscelledrevne biler og 25.000 kr. for pluginhybridbiler og natur- og biogasdrevne biler, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed til privat benyttelse for en medarbejder som har fri bil (firmabil) i perioden 2019-2022, til skatteministeren

Spm. 2

L 120 - svar på spm. 2 om, hvad ændringsforslaget om firmabilbeskatning, der er foreslået i spørgsmål 1, vil betyder for en topskatteyder, der får stillet en el-firmabil til en værdi af 500.000 kr. til rådighed, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 120 - svar på spm. 2.pdf

Spm. 3

L 120 - svar på spm. 3 om, hvordan skattelettelsen, der er foreslået i spørgsmål 1, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministerenSAU L 120 - svar på spm. 3.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvad konsekvensen vil være af at ændre på firmabilbeskatningen m.v., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 120 - svar på spm. 4.docx

Spm. 5

Spm. om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax vedrørende EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende forståelsen af den ny EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor vedrørende udskydelse af betænkningsafgivelse således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra Skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan virkningen vil være ved de to forskellige modeller (henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen) for to forskellige virksomheder, der adskiller sig på følgende vis: 1) forskellige niveauer af gæld og deraf følgende renteomkostninger og 2) forskellige niveauer for afskrivninger og amortisering, til skatteministeren

Spm. 10

Spm., om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab, får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled-Foreign-Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad sigtet er med denne særbehandling af finansielle selskaber, og hvilken potentiel skatterabat, der ligger i lovforslaget for de finansielle selskaber, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne ved, at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i EU-land m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalg, når de tidligere har konkluderet, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen vedrørende den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst, der er CFC-indkomst, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor stort et provenu staten ville mistet, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til 1. juli 2019, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax vedrørende EBIT-regel i relation til fonde, til skatteministerenSAU L 28 - svar på spm. 29.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende forståelsen af den ny EBITDA-regel i SEL § 11 C, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministerenSpm. om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 32

Spm. om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 2

L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 3

L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 4

L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

Spm. 5

L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

Spm. 6

L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

Spm. 8

L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

Spm. 9

L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

Spm. 10

L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

Spm. 13

L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

Spm. 18

L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 19

L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

Spm. 20

L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

Spm. 21

L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 22

L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

Spm. 23

L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 24

L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 25

L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

Spm. 26

L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

Spm. 27

L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 28

L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 29

L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 30

L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 2

L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 3

L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 4

L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

Spm. 5

L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

Spm. 6

L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

Spm. 8

L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

Spm. 9

L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

Spm. 10

L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

Spm. 13

L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

Spm. 18

L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 19

L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

Spm. 20

L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

Spm. 21

L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 22

L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

Spm. 23

L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 24

L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 25

L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

Spm. 26

L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

Spm. 27

L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 28

L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 29

L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 30

L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 80

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

Bilag 82

December-redegørelse - Status for lovforslag m.v. 2018-19

Bilag 84

Orientering om Skatteankestyrelsens rapportering - 3. kvartal 2018

Bilag 87

Skatteministeriets analyse af udviklingen i negativ moms i perioden 2008-17

Bilag 91

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer)

Spørgsmål og svar

Spm. 97

Momsloven har en momsfritagelse for ”forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed”. I mange år har praksis været, at tatovører, der tegnede i frihånd, var momsfritaget efter denne bestemmelse, mens tatovører, der tegnede efter skabelon, var omfattet af momspligt. I dag er tatovører fritaget for moms, hvis man kan ”sandsynliggøre den håndværksmæssige og billedmæssige kvalitet af de leverede ydelser, eller at de leverede ydelser er resultatet af kunstnerisk virksomhed.” Denne afgørelse har ifølge De Professionelle Uafhængige Tatovører skabt stor usikkerhed blandt tatovørerne, da der ikke er et anerkendt organ, som kan bistå med en vurdering af værker. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor tatovører har dette dokumentationskrav i modsætning til andre grupper af kunstnere, herunder om ministeren vil tage initiativ til en model med et anerkendt organ, der kan fjerne usikkerheden, i forhold til om tatovører er momsfritaget eller ej. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvorvidt det er muligt at vende tilbage til tidligere praksis, hvor vurderingen går på, om tatovøren arbejder i frihånd eller tegner efter skabelon.  Svar  

Spm. 104

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 fra Fleggaard Holding A/S vedrørende grænsehandel, jf. SAU alm. del - bilag 52.  Svar  

Spm. 114

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at genindføre afgiften på PVC og ftalater samt på PVC-folier i tabelform. Derudover bedes ministeren i samme tabel oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje afgiften på PVC og ftalater samt på PVC-folie yderligere med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 200 pct., 250 pct. og 300 pct.  Svar  

Spm. 115

Ministeren bedes oplyse, hvor mange gange afgiftssatsen for emballagetypen ”bæreposer af plast mv.” er blev ændret siden dens indførelse i 1994, og hvordan såvel provenuet fra afgiften samt afgiftsgrundlaget har ændret sig siden 1994. På Brancheforeningen for danske plastvirksomheders hjemmeside – plast.dk – kan man læse følgende om prisen på pladsbærerposer i supermarkeder: ”En plastbærepose koster ca. 3 kr. i supermarkedet. 1,50 kr. går til afgifter til staten og til fremstilling af posen. Resten af din betaling for en plastbærepose går til supermarkedet.” Ministeren bedes i forlængelse heraf bekræfte, at standard mikroøkonomisk teori burde tilsige, at efterspørgslen for plastposer på den baggrund må forventes at være inelastisisk.  Svar  

Spm. 153

Det fremgår af svarene på SAU alm. del – spørgsmål 40 og 42, at der i det opgjorte akkumulerede mindreprovenu er indregnet tabte registreringsafgiftsindtægter fra de benzinbiler, der fortrænges. Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet på samme vis som i de to svar, men hvor batterifradraget videreføres og minimumssatsen i registreringsafgiften for elbiler afskaffes. Ministeren bedes endvidere oplyse, om man kan forvente at dette sammensatte mindreprovenu, omtrent vil svare til det opgjorte mindreprovenu ved afskaffelse af minimumssatsen for elbiler grundet de to forslags virkning i registreringsafgifterne og givet, at man nu kun indregner indtægtstabet ved fortrængning af benzinbiler én gang.  Svar  

Spm. 154

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at øge hhv. benzin- og dieselafgifterne med 69 øre pr. liter. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes opgøre provenuerne samlet for både benzin- og dieselafgifterne, såvel som opdelt.  Svar  

Spm. 156

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at pålægge rapsolie til biobrændsel en afgift på 3,84 kr. pr. liter. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 169

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. december 2018 om eksportgodtgørelsen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål K, L, M og N.  Svar  

Spm. 170

I forlængelse af samrådet i Skatteudvalget om selvanmelderordningen den 11. december 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K, L, M og N, hvor ministeren redegjorde for, at der var afsat 7 årsværk til kontrollen på eksportområdet, bedes ministeren udarbejde en revideret besvarelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 549, da ministeren i svaret på spørgsmål 549 skriver, at der ikke foreligger valide opgørelser om antal tilknyttede årsværk vedrørende selvanmelderordningen på eksportområdet.  Svar  

Spm. 171

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvor store indtægter der vil være fra henholdsvis benzinbiler, dieselbiler, elbiler og pluginbiler til registreringsafgiften akkumuleret og årligt i 15-årsperioden. Ministeren bedes kun regne på et scenarie, hvor der er 1 mio. elbiler.  Svar  

Spm. 172

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler, at ”Foruden at påvirke registreringsafgiftsprovenuet og moms vil der også være provenumæssige konsekvenser for ejer- og udligningsafgiften, samt el- og brændstofafgifterne”. Ministeren bedes på samme måde som i de to nævnte spørgsmål og svar opgøre de provenumæssige konsekvenser i ejer/udligningsafgiften, i elafgifterne og i brændstofafgifterne.  Svar  

Spm. 173

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvor stor en andel af de akkumulerede mindreprovenuer der relaterer sig til fortrængning af benzinbiler, og hvor stor en del af de to mindreprovenuer der relaterer sig til en udgift til henholdsvis batterifradrag og fjernelse af minimumssatsen.  Svar  

Spm. 174

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svar på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler redegøre for, hvad de tilsvarende mindreprovenuer vil være, hvis man a) fastholder en fjernelse af mindstesatsen, men halverer batterifradraget, b) fastholder en fjernelse af mindstesatsen, men fjerner batterifradraget, c) genindfører mindstesatsen og halverer batterifradraget og d) fuldt indfaser elbiler i registreringsafgiften, men stadig antager, at elbilparken vokser med de angivne populationer, og dermed fortrænger benzinbiler.  Svar  

Spm. 176

I forlængelse af samrådet om eksportgodtgørelsesordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål K, L, M og N, bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning forøgelsen af sikkerhedsstillelsen fra 200.000 kr. til 500.000 kr. har haft for bl.a. selvanmelderfirmaerne, herunder om det har ført til opbremsninger i selvanmeldelser el. lign.  Svar  

Spm. 184

Ministeren bedes redegøre for, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være af at afskaffe momsfritagelsen for aviser.  Svar  

Spm. 185

Ministeren bedes redegøre for præcis, hvilke medier der er omfattet af reglerne om momsfritagelse. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvor stort et indirekte tilskud de enkelte medier modtager via momsfritagelsen.  Svar  

Spm. 186

Ministeren bedes redegøre for, om indstik til aviser, det være sig enten i glittet form eller på normalt avispapir, er omfattet af avisers momsfritagelse.  Svar  

Spm. 187

Vil ministeren oplyse, om der vil være problemer i forhold til EU-retten, hvis det besluttes politisk at afskaffe momsfritagelsen for aviser og i stedet tildele direkte støtte til nyhedsmedier (trykte og elektroniske)?  Svar  

Spm. 188

Vil ministeren redegøre for, hvad den administrative lettelse for staten og øvrige virksomheder vil være ved at afskaffe momsfritagelsen for aviser og dermed få et momssystem stort set uden differentierede satser?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse