MomsMail 2020, uge 11

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en ny EU-dom om momspligten for udlån af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber mod betaling og - meget naturligt - en stribe bilag til lovforslaget om den midlertidige udvidelse af momskreditten for store virksomheder mm.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Betaling af skatter og moms udskydes
Corona og tre initiativer til danske virksomheder
Corona-hjælpepakke til virksomheder
Mulighed for større indestående på "skattekontoen"
Forlængelse af kredittiden for moms
Tandlæger skal betale moms ved køb af annonceringer hos Facebook eller Google
Corona-virus/COVID19 – Forlængede betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag og forhøjelse af beløbsloftet på skattekontoen

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte flyselskaber for 2020

Styresignaler
Styresignal om genoptagelse som følge af en fejl i Den juridiske vejledning, om registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser samt skærpelse af praksis vedrørende væddeløbsheste registeret i udenlandske databaser

Bindende svar
Udtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence
Forvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark

Domme
Betingelser for fradrag og for momsfradrag- Erhvervsmæssig virksomhed - Selvstændig økonomisk virksomhed

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Betaling af skatter og moms udskydes

Spredning af Corona-virus kan medføre økonomiske konsekvenser


Dansk Revision

Corona og tre initiativer til danske virksomheder

Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi


Dansk Revision

Corona-hjælpepakke til virksomheder

I denne nyhed finder du svar på de typiske spørgsmål om regeringens hjælpepakke til virksomhederne.


PwC

Mulighed for større indestående på "skattekontoen"

De udskudte betalingsfrister for moms og A-skat mv. medfører, at virksomhederne som en håndsrækning har likviditeten til rådighed i en periode.


PwC

Forlængelse af kredittiden for moms

Momskredittiden for store virksomheder, der afregner moms månedsvist, forlænges midlertidigt.


Redmark

Tandlæger skal betale moms ved køb af annonceringer hos Facebook eller Google

Selvom tandlægeydelser er momsfritagne skal tandlæger alligevel momsregistreres og betale moms, såfremt de køber visse ydelser fra udlandet, ...


Redmark

Corona-virus/COVID19 – Forlængede betalingsfrister for moms, A-skat og AM-bidrag og forhøjelse af beløbsloftet på skattekontoen

Regeringen har i dag fremsat nyt lovforslag, som skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronav ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber for 2020

SKM2020.99.SKTST

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2020, og Skattestyrelsen har anerkendt, at i alt 21 flyselskaber er godkendt for 2020. Skattestyrelsen har anerkendt at i alt 21 flyselskaber for 2020 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer.

Fra 1. marts 2020 varetages listen af Skattestyrelsen, StS 04 - Moms og lønsumsafgift, Hannemanns Alle 25, 2300 København S.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om genoptagelse som følge af en fejl i Den juridiske vejledning, om registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser samt skærpelse af praksis vedrørende væddeløbsheste registeret i udenlandske databaser

SKM2020.101.SKTST

I styresignalet beskrives adgangen til genoptagelse på baggrund af en fejl i Den juridiske vejledning, om hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser. Styresignalet indeholder herudover også en fremadrettet skærpelse af praksis for, i hvilke lande væddeløbsheste kan være registreret.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence

SKM2020.102.SR

Spørger udlodder præmier som led i konkurrencer, hvor alle, der har installeret Spørgers app, kan deltage. Præmierne indgår i Spørgers almindelige varesortiment.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers præmier udleveret som led i konkurrencerne er undtaget fra udtagningsbeskatning i momslovens § 5, stk. 1. Skatterådet anser således præmierne for at være reklameartikler til en værdi af mindre end 100 kr. ekskl. moms.

Skatterådet bekræfter endvidere, at der heller ikke er grundlag for at udtagningsbeskatte præmierne efter momslovens § 5, stk. 2, idet der ikke er tale om gaver i momslovens § 42, stk. 1, nr. 5's forstand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Forvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark

SKM2020.100.SR

Med henvisning til at leveringsstedet ikke var Danmark, hvorfor leverancerne ikke var omfattet af momslovens anvendelsesområde, kunne Skatterådet ikke - således som Spørger ønskede - bekræfte, at de leverede forvaltningsydelser var momspligtige.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for fradrag og for momsfradrag- Erhvervsmæssig virksomhed - Selvstændig økonomisk virksomhed

SKM2020.107.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgerens personligt drevne virksomhed berettigede til fradrag for underskud og til momsfradrag i perioden 2014-2016. Nærmere bestemt var spørgsmålet, om virksomheden udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende og en selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

Retten lagde til grund, at sagsøgeren i foråret 2014 ønskede at starte en virksomhed i form af udlejning af to hestebokse og et maskinhus i tilknytning til hans private bopæl.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at aktiviteterne udgjorde erhvervsmæssig virksomhed, da der slet ikke var en erhvervsmæssig aktivitet i 2014 og alene en meget begrænset aktivitet i 2015 og 2016. Det objektive krav til økonomisk og driftsmæssig intensitet var derfor ikke opfyldt. Retten fandt desuden, at virksomheden heller ikke opfyldte rentabilitetskravet i perioden. På denne baggrund var sagsøgeren ikke berettiget til fradrag for virksomhedens underskud.

For så vidt angår momsfradrag fandt retten efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at aktiviteterne kunne anses for økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Retten lagde særligt vægt på, at aktiviteterne ikke var udøvet med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter, hvilket de store underskud på objektivt grundlag underbyggede.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om konkursbegæring indgivet af de svenske skattemyndigheder

De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet

Sagen angik, om de svenske skattemyndigheder (Skatteverket) kunne indgive konkursbegæring her i landet mod A. Konkursbegæringen vedrørte et krav på betaling af svensk indkomstskat, som den svenske inddrivelsesmyndighed (Kronofogden) i henhold til en overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager havde anmodet de danske skattemyndigheder (nu Gældsstyrelsen) om at inddrive.

Skattekravet var omfattet af bistandsoverenskomsten, og Højesteret lagde til grund, at betingelserne i overenskomsten for inddrivelse af skattekravet her i landet var opfyldt.

Højesteret fastslog, at kompetencen til at indgive konkursbegæring her i landet mod A tilkom restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen), og at Skatteverket ikke havde adgang hertil, medmindre der forelå samtykke fra Gældsstyrelsen.

Da der ikke forelå samtykke fra Gældsstyrelsen til Skatteverkets indgivelse af konkursbegæring mod A, tiltrådte Højesteret, at Skatteverkets konkursbegæring var afvist.

Landsretten var nået til samme resultat.


Højesteret
Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

Et krav fra de britiske skattemyndigheder måtte anses for et civilretligt krav, og danske domstole havde kompetence til at behandle kravet

Sagen angik for Højesteret, om danske domstole havde kompetence til at behandle et krav, som de britiske skattemyndigheder (HMRC) havde fremsat over for to personer, som boede i Danmark, og to danske selskaber.

De pågældende var ikke momspligtige i Storbritannien i den periode, som kravet angik. HMRC’s krav hvilede således ikke på en pligt til at betale moms, men var et erstatningskrav. Kravet byggede på en påstand om, at de havde deltaget i momskarruselsvig ved eksport og import af mobiltelefoner og dermed havde handlet ansvarspådragende over for HMRC, som havde lidt et tab ved at have refunderet købsmoms, uden at salgsmomsen blev betalt.

Højesteret fandt på denne baggrund, at HMRC’s krav måtte anses for et civilretligt krav. Højesteret fandt endvidere, at kravet ikke havde mistet sin civilretlige karakter ved, at HMRC havde indhentet oplysninger fra de danske skattemyndigheder i medfør af forordningen om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift mv.

I hvert fald under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret, at danske domstole havde kompetence til at behandle kravet.

Landsretten var nået til samme resultat


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-03-2020 - 14-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-835/18 Terracult
Dato: 26-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ordningen for omvendt betalingspligt - berigtigelse af urigtig faktureret afgift - tilbagebetaling af afgift, der uretmæssigt er betalt - transaktioner vedrørende en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol - effektivitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - god tro - misbrug af rettigheder - skattesvig - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare
Dato: 26-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 3005 og 3824 - varmeplastre og ‑bælter til smertelindring - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 - ugyldighed

Tidligere dokument: C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare - Dom

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser for forvaltning af investeringsforeninger -levering af en række tjenesteydelser via en softwareplatform - én enkelt ydelse - administrationsselskab - minoritetsandel af investeringsforeninger

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles momssystem skal fortolkes således, at levering af en enkelt forvaltningsydelse som den i hovedsagen omhandlede, via en IT-platform, der tilhører en tredjemand, til en fondsforvalter, der forvalter såvel investeringsforeninger som investeringsfonde, ikke er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse.


Domme
C-94/19 San Domenico Vetraria

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2 og 6 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser mod vederlag - udstationering af et moderselskabs personale ved dets datterselskab - datterselskabets betaling begrænset til de afholdte udgifter

Domstolens dom:

Artikel 2, nr. 1), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for en national lovgivning, hvorefter udlån eller udstationering af personale fra et moderselskab til et datterselskab, såfremt de foretages mod godtgørelse af alene de hermed forbundne omkostninger, ikke anses for afgiftsmæssigt relevante, for så vidt som de beløb, der betales af datterselskabet til moderselskabet, og disse udlån eller udstationeringer er indbyrdes betingede af hinanden.


C-192/19 Rensen Shipbuilding

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8901 - skibsskrog - søgående sejlads - skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads - begreb

Domstolens dom:

Supplerende bestemmelse 1 til kapitel 89 i Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1031/2008 af 19. september 2008, skal fortolkes således, at begrebet »skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads«, som er indeholdt i denne supplerende bestemmelse, ikke omfatter skibe, der i kraft af de iboende egenskaber ved deres konstruktion kun er i stand til at sejle ca. 21 sømil fra kysten under vanskelige vejrforhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/383 af 6. marts 2020 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 9. marts 2020

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer  

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.
Fremsat den 13. marts 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast som fremsatBrev til Folketingets formand om hastebehandlinger
Lovforslag om udskydelse af betalingsfrister m.v.

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget det vil give i likviditet for virksomhederne, hvis man udskyder den halvårlige momsafregning med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille et ændringsforslag, der sikrer, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder, som har momsafregning hver 6. måned, udskydes med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at betalingsfristen for B-skat også udskydes ved, at betalingen den 20. marts f.eks. flyttes til juni, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministerens holdning til at udskyde betalingsfristen for en række afgifter, som hovedsagelig rammer de mest udsatte brancher, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at Skatteforvaltningen ikke vil rette en påstand om bl.a. uforsvarlig forretningsførelse over for virksomhedsejere og direktører, der har benyttet sig af hjælpepakken, hvis selskabet går konkurs i en nær fremtid, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at det ikke vil skade en virksomhedsejer eller direktør ved en eventuel senere konkurs, at man har benyttet sig af hjælpepakken, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor der ikke er lavet tiltag for at udsætte betaling af A-skat og am-bidrag for marts, som har frist den 14. april for små- og mellemstore virksomheder, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at Skattestyrelsen vil forestå målrettet vejledning om betaling af de manglende beløb til de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, når situationen er vendt tilbage til normal, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at sikre sig, at berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, ikke bliver fanget i en dårlig situation, hvis hjælpepakken ikke er tilstrækkelig, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om overvejelser ministeren gør sig over for de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, og som har brug for mere tid end andre til at få sin almindelige indtjening tilbage, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor man ikke udsætter betalingen af a-skat og am-bidrag med det samme, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om man vil overveje at tilbagebetale den allerede indbetalte moms for de små og mellemstore virksomheder i marts måned, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om forslaget påvirker muligheden for at få refusion af betalte energiafgifter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at eksportvirksomheder på samme vis som hidtil kan angive negativt momstilsvar og få udbetalt denne negative moms på samme vis som hidtil, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte punktafgifter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte lønsumsafgift, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at overveje helt at fjerne loftet på indbetalinger til skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at overveje at hæve grænsen på virksomheders skattekonti til mere end 10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at uddybe, om ministeren vil forlænge udskydelsen af betalingsfrister for A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, såfremt det fortsat er nødvendigt for at skabe likviditet hos danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren er indstillet på at stoppe nogle af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen med finansloven har pålagt erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad der skal til, for at yderligere tiltag på skatteområdet igangsættes for at skabe likviditet til danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor forslaget om udskydelse af betalingsfrister først får effekt for april-indbetalingerne og ikke marts-indbetalingerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorfor B-skattebetalinger ikke er omfattet af udskydelsen af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor virksomheder med negativt momstilsvar, som ikke har gavn af udskydelsen af betalingsfrist for moms, ikke er adresseret i tiltagene om at skabe mere likviditet i dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om lønmodtageren får ansvar for betaling af a-skat, hvis den indeholdelsespligtige undlader betaling/går konkurs eller andet, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om den indeholdelsespligtige (virksomheden) får ret til frit at bruge ikke forfaldne a-skatter som likviditetsmæssig buffer, uden at der senere vil komme bøder/sanktioner eller andet, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om den ansvarlige virksomhedsejer hæfter personligt for forfaldne a-skatter ved senere konkurs af virksomhed, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af, at de ikke vil kunne betale dobbelt, når den foreslåede forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvilket provenutab vil der komme som følge af konkurser, når den foreslåede midlertidigt forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at stille ændringsforslag om, at også B-skatter omfattes af den foreslåede midlertidige udskydelse af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvorfor det med lovforslaget alene foreslås at forlænge betalingsfristen for indeholdt A-skat og AM-bidrag med 4 måneder, når de samme frister med lovforslag nr. L 154 (folketingsåret 2008-09) blev forlænget med 6 måneder, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at pålægge den offentlige sektor at betale deres regninger til private leverandører hurtigst muligt og højest med 7 dages frist, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om regeringen vurderer den nuværende krise som mindre end finanskrisen, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 181

Resultatark om Toldstyrelsens kontrol af pakker

Bilag 195

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af SKATs opgørelse af momsindbetalingerne for finansåret 2015

Bilag 202

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af opgørelse, afregning og regnskab af Danmarks bidrag til EU´s egne indtægter moms, BNI og UK - 2017

Bilag 203

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af SKATs opgørelse af moms-indbetalingerne for finansåret 2016

Bilag 204

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om procesoverblik punktafgifter

Bilag 205

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - procesoverblik

Bilag 206

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - ledelsesrapportering

Bilag 207

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - finansiel registreringsstruktur

Bilag 212

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om rapport om gennemgang af grundlaget for opgørelse og afregning af momsbidrag til EU for 2017

Bilag 271

Resultatark om kontrol af pakker fra Kina

Bilag 272

Lovudkast: Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Bilag 274

Henvendelse af 12/3-20 fra Salling Group om bemærkninger til chokoladeafgiftsloven

Spørgsmål og svar

Spm. 333

Med udgangspunkt i ministerens udtalelser i samrådet om SAU alm. del – samrådsspørgsmål R kan ministeren da bekræfte, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler holdes i ro frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling og personbiler, således at det nuværende bundfradrag (2020-niveau) samt det nuværende afgiftsniveau (2020-niveau) skal fastholdes i 2021, såfremt regeringen ikke kan nå at lande en aftale for 2021 med afsæt i kommissionens anbefalinger?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse