Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

Bookmark and Share

MomsMail 2016, uge 25

Kære læser !

Man kan vel med en vis ret påstå, at moms fandt vejen til avisernes forsider i den forløbne uge. Vi har naturligvis dommen i C-11/15 Ceský rozhlas med i MomsMail. I mine øjne er der ikke megen tvivl - dommens præmisser gælder også for den danske licens, men lad os se hvad der sker.

Der er dog absolut også andre interessante nyheder i denne uge både fra EU og danske kilder, så der er masser af relevant stof i denne MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
SKAT´s modregningsadgang ved konkurs
Ny tjekliste fra Datatilsynet om persondataforordningen
Pas på told og moms, når du handler på internettet

Udkast til styresignal
Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten
Udkast til styresignal - GSP-ordningen (det generelle præferencesystem) - attestering af erstatningcertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende fortolkningen af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt.

Domme
Grænsehandelskoncept - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed
Kuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding - administrativ praksis
Momsfradrag - genoptagelse - erstatningskrav - præjudicielle spørgsmål
Afvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger
Registringspligt - udenlandsk indregistreret køretøj - regelmæssig tilbagevenden - mindstekrav

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 26
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2016-nyhedsbreve/momsMail_2016-25.asp