MomsMail 2019, uge 07

Kære læser !

MomsMail i denne uge er præget af, at der har været vinterferie mange steder i Danmark, for der er forholdsvist få nationale nyheder.

Til gengæld er der masser af nyt fra EU's institutioner, især fra Rådet og Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Kantineordninger 2019
Billigere varme i sommerhuset
Fertilitetsbehandling - momsfritaget
Moms på fast ejendom 2019
Globalt momsfradrag for aktører i den finansielle sektor
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager
Byttehandler fra et moms- og TP-mæssigt perspektiv
Godtgørelse af energiafgifter for 2019

Bindende svar
Moms af kompensation mod at 'frafalde et krav'

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=07&year=2019