MomsMail 2019, uge 27

Kære læser !

Så nåede vi til denne sæsons sidste MomsMail. Vi holder nu sommerferie og udkommer næste gang den 12. august, hvor vi samler op på nyhederne fra uge 28 til 32.

Vi slutter forårssæsonen med en ganske indholdsrig udgave af MomsMail med bl.a. et par interessante domme fra EU-Domstolen.

God læselyst og god sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Momsfradragsret for museer og attraktioner med momsfri entré
Nogle gange er et skib ikke et skib…

Udkast til styresignal
Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven - udkast til styresignal

Styresignaler
Ophævelse af SKM2010.379.SKAT

Bindende svar
Moms - Leveringsstedet for ydelser - Faktisk benyttelse eller udnyttelse
Overdragelse af specialværktøj - Udenlandsk virksomhed - Virksomhedsoverdragelse
Overdragelse af leasingaktiver - samarbejde med udenlandsk virksomhed

Domme
Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring
Rette skatte- og momssubjekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=27&year=2019