MomsMail 2018, uge 16

Kære læser !

Så er vi tilbage med nyheder fra alle kilder i MomsMail. Denne uges nyheder omfatter bl.a. en dom fra EU-Domstolen, der fastslår, at de forenklede regler for trekantshandel godt kan bruges, selvom mellemhandleren har hjemsted og er momsregistreret i den medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres, hvis blot han anvender hans momsregistreringsnummer fra en anden medlemsstat ved transaktionen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Salg af fast ejendom 2018 - moms
Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv
Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

SKAT-meddelelser
Liste over anerkendte flyselskaber

Styresignaler
Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal

Afgørelser
Proteinbarer - Betaling af chokoladeafgift
Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=16&year=2018