MomsMail 2018, uge 49

Kære læser !

Årets næstsidste MomsMail byder på en ganske pæn omgang nyheder i form af nationale afgørelser (både med og uden SKM-nummer), to indstillinger og to domme fra EU-Domstolen, en længere stribe dokumenter fra EU, og som rosinen i pølseenden: en hel del dokumenter fra Folketingets lovarbejde.

Vores udgivelser før og efter nytår bliver:

  • 17. december 2018 for den 10/12 - 17/12
  • 7. januar 2019 for den 18/12 til 6/1 2019

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Nye momsregler for gavekort fra januar 2019 – reglerne kompliceres
Finansloven 2019
Moms på gavekort og vouchers
Vigtige datoer 2019
Igen udsigt til lavere afgifter
Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift
Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Bindende svar
Moms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom
Førstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.
Moms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring
Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
2 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=49&year=2018