MomsMail 2018, uge 07

Kære læser !

Ugens MomsMail er rimelig gennemsnitlig, så jeg vil ikke fremhæve nogen nyheder frem for andre.

Men i stedet spørge: Interesserer du dig for told?

Jeg har et stykke tid tænkt, om det ikke var tid at starte endnu et "nichenyhedsbrev" - nemlig et om told, og det er nu sket. På http://told.taxcon.dk skal du kunne finde alt relevant, hvis du arbejder med told, uanset hvilken side af det runde skrivebord, du sidder på. Altså uanset om du arbejder hos myndighederne, er rådgiver og/eller advokat, ansat i speditionsbranchen, som in house specialist med ansvar for toldprocedurerne i f.eks. en produktionsvirksomhed eller noget helt femte.

Toldnyheder fra taxcon er meget mere end MomsMail !

I toldnyhederne bringer vi materiale fra væsentligt flere "toldkilder" end i MomsMail, nemlig:

 • Nyhedsbreve fra advokater, revisorer og andre rådgivere med relevans for området
 • World Trade Organization
 • World Customs Organization
 • BREXIT nyheder fra GOV.UK Department for Exiting the European Union
 • EU
  • Europa Rådet
  • Europa Kommissionen - beskatning, energi og konkurrencesager
  • Europa Parlamentet
  • EU Domstolen
 • SKAT
 • Lovtidende
 • Høringsportalen
 • Folketinget - dokumenter vedrørende lovforslag på toldområdet

Og vi bygger stadigt på - så snart vi finder nye relevant kilder, bliver de tilføjet.

Toldnyhederne er gratis til og med udgangen af august i år !

Så hvorfor ikke prøve os af og se, hvad vi kan ? Det er naturligvis helt uforpligtende og du registrerer dig lige her: http://told.taxcon.dk/register.asp

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Spændende og lysere fremtid for campingpladsernes afgiftsrefusion
Personalegoder 2018
Moms - handel med udland 2018
Varebiler (gulpladebiler) 2018
Personbiler (hvidpladebiler) 2018
Højesteretsdom om moms og erstatning

Udkast til styresignal
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - udkast til styresignal

Bindende svar
Tinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder

Domme
Ændringer af godkendt leasingaftale - ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=07&year=2018