MomsMail 2017, uge 28

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Faste lån under eksportmomsordningen skal indfries 15/1 2018

Styresignaler
Ny denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal

Kendelser
Sagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger
Præjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrund

Domme
Lønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"
Reservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse

Nyt fra EU


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-28.asp