MomsMail 2020, uge 43

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Det bliver billigere at varme op med el
EU-varesalg B2B - Husk at indberette to...
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag

Bindende svar
Moms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grund
Værdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser

Afgørelser
Overdragelse af skib anset som momspligtig

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=43&year=2020