Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Nyhedsarkiv 2011

MomsMail 2011-51+52
Landsretsdomme
MM 2011-576 Ikke omkostningsgodtgørelse til sagsbehandling efter hjemvisning

Bindende svar
MM 2011-575 Salg af ombyggede lejligheder kunne ske momsfrit
MM 2011-574 Salg af campinggrund er momsfrit
MM 2011-573 Genoptagelse af byggeprojekt - momsfrit som "gamle bygninger"
MM 2011-572 Salg af byggegrund med fundament støbt før 1.1.2011 er momsfrit
MM 2011-571 Salg af byggegrund med forsikringssum er momsfrit
MM 2011-570 Momsregistrering ved anskaffelse af husstandsvindmølle
MM 2011-569 Salg af stearinlys i genbrugsbutikker
MM 2011-568 Selvstændig gruppe - momsfri men lønsumsafgiftspligtig
MM 2011-567 Andelsboligforenings salg af andelsbeviser ikke momspligtigt
MM 2011-566 Holdingselskabs finansielle aktiviteter anset som bitransaktioner
MM 2011-565 El-biler skal ikke "frikøres"

Styresignaler
MM 2011-564 Rentesatsen efter opkrævningsloven
MM 2011-563 Skrivelser uden personlig underskrift
MM 2011-562 Præcisering af regler og praksis vedrørende afgifter af spil
MM 2011-561 Opgørelse af momsfradragsret i produktionsskoler
MM 2011-560 Nyt styresignal om moms ved bespisning i virksomheden

Faste nyheder hver uge
MM 2011-559 Nye spørgsmål/svar fra SKAT
MM 2011-558 Lovtidende
MM 2011-557 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-556 Nye interessante links
MM 2011-555 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-554 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-553 Nyt fra EU
MM 2011-552 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-50
Landsretsdomme

MM 2011-551 Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar samt dokumentation for EU-salg
MM 2011-550 Omvendt betalingspligt - køb fra udenlandske håndværksvirksomhederMM 2011-536 Hæftelse for moms

Byretsdomme
MM 2011-549 Dansk registreringsafgift - bruger havde bopæl i Danmark
MM 2011-548 Ikke registreringsafgiftsgodtgørelse ved eksport - ikke ansøgers køretøj

Styresignaler
MM 2011-547 Bøde ved manglende angivelse af likvide midler ved ind- og udrejse

Nye straffesager
MM 2011-546 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-545 Nye spørgsmål/svar fra SKAT
MM 2011-544 Lovtidende
MM 2011-543 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-542 Nye interessante links
MM 2011-541 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-540 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-539 Nyt fra EU
MM 2011-538 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-49
Landsretsdomme
MM 2011-537 Tysk virksomhed var klarerer og hæftede for toldskyld
MM 2011-536 Hæftelse for moms

Nyt vejledningsmateriale
MM 2011-535 Dansk registreringsafgift af italiensk bil

Nye straffesager
MM 2011-534 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-533 Nye spørgsmål/svar fra SKAT
MM 2011-532 Lovtidende
MM 2011-531 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-530 Nye interessante links
MM 2011-529 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-528 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-527 Nyt fra EU
MM 2011-526 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-48
Nyt vejledningsmateriale
MM 2011-525 Vejledning om afgifter af spil fra 1.1.2012

Faste nyheder hver uge
MM 2011-524 Høringsportalen
MM 2011-523 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-522 Nye interessante links
MM 2011-521 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-520 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-519 Nyt fra EU
MM 2011-518 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-47
Højesteretsdomme
MM 2011-517 Udlejning af reklameplads var momspligtig

Byretsdomme
MM 2011-516 Ikke momsfradrag for stårmandsfakturaer

Landsskatteretskendelser
MM 2011-515 Ikke tilsidesættelse af honorar ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Faste nyheder hver uge
MM 2011-514 Høringsportalen
MM 2011-513 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-512 Nye interessante links
MM 2011-511 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-510 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-509 Nyt fra EU
MM 2011-508 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-46
Landsretsdomme
MM 2011-507 Told af uafsluttet fællesskabsforsendelse - alternativ dokumentation

Landsskatteretskendelser
MM 2011-506 Skønsmæssig ansættelse af mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift

Nye straffesager
MM 2011-505 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-504 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-503 Nye interessante links
MM 2011-502 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-501 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-500 Nyt fra EU
MM 2011-499 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-45
Landsskatteretskendelser
MM 2011-498 Kørsel i mandskabsvogne blev ikke anset som privat personbefordring
MM 2011-497 Skibsværfts momsfradrag for leverancer fra underleverandører
MM 2011-496 Honorar godkendt som berettiget til omkostningsgodtgørelse
MM 2011-495 Ikke omkostningsgodtgørelse til bindende svar
MM 2011-494 Momsfradrag for installationer i tredjemands ejendom

Bindende svar
MM 2011-493 Momsmæssige konsekvenser ved indfrielse af lån med varer (omsætningsaktiver)
MM 2011-492 Moms ved tilbageskødning af byggegrund

Styresignaler og meddelelser
MM 2011-491 Regulering af satser i inddrivelsesbekendtgørelsen

Faste nyheder hver uge
MM 2011-490 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-489 Nye interessante links
MM 2011-488 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-487 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-486 Nyt fra EU
MM 2011-485 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-44
Landsskatteretskendelser
MM 2011-484 Ubetalte restskatter ikke grundlag for at kræve sikkerhed for momsregistreringen
MM 2011-483 Salg af biler ikke godtkendt som momsfrie EU-handel

Bindende svar
MM 2011-481 Moms af bestyrelsesarbejde mv.
MM 2011-481 Moms af køb af skadeshåndtering i udlandet - dobbeltmoms
MM 2011-480 Forening med blandede aktiviteter

Styresignaler og meddelelser
MM 2011-479 Ny udgave af retssagsvejledningen
MM 2011-478 Overdragelse af kapitalandele ctr. aktiver i forbindelse med virksomhedsoverdragelse - styresignal
MM 2011-477 Overdragelse af kapitalandele ctr. aktiver i forbindelse med virksomhedsoverdragelse - kommentar

Faste nyheder hver uge
MM 2011-476 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-475 Nye interessante links
MM 2011-474 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-473 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-472 Nyt fra EU
MM 2011-471 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-43
Bindende svar
MM 2011-470 10. klasses undervisning er moms- og lønsumsafgiftsfri
MM 2011-469 A-kassers samarbejde om udvikling af it-system er momsfrit
MM 2011-468 Momspligt og momsfradrag ved uddannelsesvirksomhed
MM 2011-467 Ejere af VE-anlæg kan valgfrit momsregistreres
MM 2011-466 Salgsmoms kan regulering ved tilbageskødning af grund
MM 2011-465 Ekspropriation anses som et salg i momsmæssig forstand

Faste nyheder hver uge
MM 2011-464 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-463 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-462 Nye interessante links
MM 2011-438 Nye spørgsmål/svar fra SKAT
MM 2011-460 Høringsportalen
MM 2011-459 Lovtidende
MM 2011-458 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-457 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-456 Nyt fra EU
MM 2011-455 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-42
Nye straffesager
MM 2011-454 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-453 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-452 Nye interessante links
MM 2011-451 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-450 Nyt fra EU-domstolen
MM 2011-449 Nyt fra EU
MM 2011-448 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-41
Landsskatteretskendelser
MM 2011-447 Omsætning mellem hoved- og delregistrering medregning ved afgørelsen af momsafregningsperioden
MM 2011-446 Ikke sikkerhed ved henstand under Landsskatterettens klagebehandling
MM 2011-445 Ikke henstand ved klage til Landsskatteretten
MM 2011-444 Ikke omkostningsgodtgørelse ved klage over afgørelser efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1
MM 2011-443 Omkostningsgodtgørelse til andelsboligforening

Nye straffesager
MM 2011-442 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-441 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-440 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-439 Nye interessante links
MM 2011-438 Nye spørgsmål/svar fra SKAT
MM 2011-437 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-436 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-435 Nyt fra EU
MM 2011-434 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-40
Højesteretsdomme
MM 2011-433 Opførelse af andelsboliger var byggeri for fremmed regning

Landsretsdomme
MM 2011-432 Ejers betaling af registreringsafgift - tredjemands ulovlige anvendelse af køretøjet

Byretsdomme
MM 2011-431 Registreringsafgiftsfri orkesterbus anvendt som pirattaxi

Meddelelser
MM 2011-430 Liste over anerkendte flyselskaber

Nye straffesager
MM 2011-429 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-428 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-427 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-426 Nye interessante links
MM 2011-425 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-424 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-423 Nyt fra EU
MM 2011-422 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-39
Landsretsdomme
MM 2011-421 Medarbejder ved SKAT havde fornøden rettergangsfuldmagt til kære byretskendelse

Landsskatteretskendelser
MM 2011-420 Ny registreringsafgift af varevogn indrettet med sæder
MM 2011-419 Levering af varme til lejligheder i boligselskab kan ikke sidestilles med levering til et kollektivt net
MM 2011-418 Ansat hæftede ikke for yderligere/ny registreringsafgift

Bindende svar
MM 2011-417 Formidling af krydstogter skal behandles efter momslovens almindelige regler
MM 2011-416 Salg af byggegrund på tvangsauktion var momspligtigt
MM 2011-415 Salg af to grunde der ikke kan bebygges er momspligtigt

Faste nyheder hver uge
MM 2011-414 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-413 Nye interessante links
MM 2011-412 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-411 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-410 Nyt fra EU

MomsMail 2011-38
Landsretsdomme
MM 2011-409 Ikke sagsbehandlingsfejl eller erstatningsansvar ved efteropkrævning af told

Byretsdomme
MM 2011-408 Ikke tilbagebetaling af moms af rykkergebyrer - overvæltning
MM 2011-407 Afvisning af klage til Landsskatteretten

Landsskatteretskendelser
MM 2011-406 Ikke registreringsafgift af køretøj ejet af udlænding
MM 2011-405 Ikke fritagelse for renter og afgift for foreløbig fastsættelse

Bindende svar
MM 2011-404 Privatbanes momsfradrag ved køb af tog og anlægsinvesteringer
MM 2011-403 Tilskud fra trafikselskaber til rutebilstationer er betaling for ydelser

Faste nyheder hver uge
MM 2011-402 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-401 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-400 Nye interessante links
MM 2011-399 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-398 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-397 Nyt fra EU

MomsMail 2011-37
Faste nyheder hver uge
MM 2011-397 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-396 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-395 Nye interessante links
MM 2011-394 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-393 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-392 Nyt fra EU

MomsMail 2011-36
Byretsdomme

MM 2011-391 Fordeling af elforbrug mellem momsfrie og momspligtige økonomiske aktiviteter

Landsskatteretskendelser
MM 2011-390 Forening ikke anset som "fagforening"

Nye straffesager
MM 2011-389 Nye straffesager

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-388 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-387 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-386 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-385 Nye interessante links
MM 2011-384 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-383 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-382 Nyt fra EU

MomsMail 2011-35
Landsskatteretskendelser

MM 2011-381 Tinglysningsafgift i skib, pant der afløser tidligere - men aflyst - pantebrev
MM 2011-380 Timesats kunne ikke tilsidesættes ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse

Bindende svar
MM 2011-379 Udarbejdelse af gældsbreve og pantebreve er momspligtige ydelser
MM 2011-378 Tilskud kan kanaliseres via "tovholder" uden momsmæssige konsekvenser
MM 2011-377 Moms ved personalets køb af madvarer fra eget sortiment

Faste nyheder hver uge
MM 2011-376 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-375 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-374 Nye interessante links
MM 2011-373 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-372 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-371 Nyt fra EU 

MomsMail 2011-34
Byretsdomme

MM 2011-370 Markant fald i ejendoms værdi kan ikke danne baggrund for nedsættelse af tinglysningsafgiftsgrundlaget

Landsskatteretskendelser
MM 2011-369 Svæveflyveklub berettiget til godtgørelse af afgift af flybrændstof til slæbefly
MM 2011-368 Forening til fordel for fremme af samarbejde i Europa er lønsumsafgiftspligtig
MM 2011-367 Ikke momsfradrag for rådgiverhonorar ved salg af aktier
MM 2011-366 Skøn over godtgørelsesberettiget honorarkrav

Bindende svar
MM 2011-365 Fjerdeparts honorar for formidling af lån er momsfrit
MM 2011-364 Museers vederlag for udlån af kunst er momsfrie
MM 2011-363 Fordeling af udgifter mellem efterskoler er grundlæggende momspligtigt
MM 2011-362 Højskoles udlejning af fast ejendom og salg af adgang
MM 2011-361 Moms på fast ejendom - betinget købsaftale
MM 2011-360 OPS-leverandør "almindeligt momspligtig" - og ikke byggemomspligtig

Faste nyheder hver uge
MM 2011-359 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-358 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-357 Nye interessante links
MM 2011-356 Lovtidende
MM 2011-355 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-354 Nyt fra EU
MM 2011-353 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-33
Byretsdomme
MM 2011-352 Skønsmæssig forhøjelse - akupunktør

Nye straffesager
MM 2011-351 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-350 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-349 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-348 Nye interessante links
MM 2011-347 Lovtidende
MM 2011-346 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-345 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-32
Landsretsdomme

MM 2011-344 Forholdsmæssig registreringsafgift - regler i strid med TEUF var til sagsøgers fordel

Faste nyheder hver uge
MM 2011-343 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-342 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-341 Nye interessante links
MM 2011-340 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-339 Nyt fra EU
MM 2011-338 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-27-31
Højesteretsdomme

MM 2011-337 Overskud i forening ikke anset for fuldt ud udloddet til almennyttige formål

Landsretsdomme
MM 2011-336 Suspension af forældelse - grov uagtsomhed
MM 2011-335 Momsrefusion til turister - dobbeltsalgskoncept ikke godkendt
MM 2011-334 Forrentning af tilbagebetaling af energiafgift - Købmandsskolesagen
MM 2011-333 Brændselsforbrug - grundlag for beløb indregnet i elpris
MM 2011-332 Tilbagebetaling af energiafgifter til kraftvarmeværk ikke godkendt
MM 2011-331 Opgørelse af tilbagebetalingskrav hos kraftvarmeværk
MM 2011-330 Toldsag ikke forelagt for EF-Domstolen
MM 2011-329 Sprogcenter ikke fritaget for lønsumsafgift som offentlig virksomhed
MM 2011-328 Momspligt for stamcellebanks ydelser

Byretsdomme
MM 2011-327 Bevisbyrde for anvendelse af gulpladebil påhviler ejer/bruger i relation til momsloven
MM 2011-326 Rejsegods - øl ikke anset til eget forbrug

Styresignaler
MM 2011-325 Energiafgiftsgodtgørelse - stilstandsvarme
MM 2011-324 NOx - styresignal om afgiftsgodtgørelse

Nye straffesager
MM 2011-323 Nye straffesager

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-322 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-321 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-320 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-319 Nye interessante links
MM 2011-318 Lovtidende
MM 2011-317 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-316 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-315 Nyt fra EU
MM 2011-314 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-26
Landsretsdomme
MM 2011-313 Skønsmæssig ansættelse stadfæstet

Byretsdomme
MM 2011-312 Registreringsafgift af polsk indregistreret Mercedes
MM 2011-311 Ikke behandling af klage i Landsskatteretten - klagen indgivet to måneder for sent

Landsskatteretskendelser
MM 2011-310 Rente af tilbagebetaling af CO2-afgift
MM 2011-309 Hovedaktionær ikke klageberettiget

Bindende svar
MM 2011-308 Selskab ikke momsfradrag for driftsudgifter på husbåd stillet til rådighed for hovedaktionæren
MM 2011-307 Korttidsudlejning af togsæt til tysk togoperatør skal ske med dansk momsMM 2011-307 Korttidsudlejning af togsæt til tysk togoperatør skal ske med dansk moms
MM 2011-306 Salg af etablerede lejligheder kan ske momsfrit - arbejdet påbegyndt inden 1. januar 2011
MM 2011-305 Salg af lejligheder etableret ved ombygning efter 1. januar 2011 er momspligtigt

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-304 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-303 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-302 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-301 Nye interessante links
MM 2011-300 Høringsportalen
MM 2011-299 Lovtidende
MM 2011-298 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-297 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-296 Nyt fra EU
MM 2011-295 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-25
Landsskatteretskendelser
MM 2011-294 Institution i form af et aflastningstilbud for 39 børn / unge for hver 69 døgn pr. år ikke bevilget "plejehjemsbus"
MM 2011-293 Døgninstitution for behandling af stofmisbrugere ikke bevilget "plejehjemsbus"
MM 2011-292 Institution for børn og unge med ASF og ADHD og dobbeltdiagnoser bevilget "plejehjemsbus"

Bindende svar
MM 2011-291 Forsikringspræmie opkrævet af leasingselskab er momsfri
MM 2011-290 Levering af IT-system til ejendomsudlejer er momspligtigt
MM 2011-289 Alle selskaber under fællesregistrering kan anvende momslovens særlige regler i § 30
MM 2011-288 Advokatydelse havde leveringssted i Danmark
MM 2011-287 Gebyrer til offentlige styrelser kan viderefaktureres som udlæg
MM 2011-286 Vederlag for opkrævning af rykkergebyrer er momspligtigt

Faste nyheder hver uge
MM 2011-285 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-284 Nye interessante links
MM 2011-283 Høringsportalen
MM 2011-282 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-281 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-280 Nyt fra EU
MM 2011-279 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-24
Landsretsdomme
MM 2011-278 Udlejning af golfbane og tilhørende vedligeholdelse er en sammensat ydelse

Landsskatteretskendelser
MM 2011-277 Ikke hjemmel til pålæg af renter ved tilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse

Styresignaler
MM 2011-276 Genoptagelse af betalt afgift af spildevand

Faste nyheder hver uge
MM 2011-275 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-274 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-273 Nye interessante links
MM 2011-272 Lovtidende
MM 2011-271 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-270 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-269 Nyt fra EU
MM 2011-268 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-23
Landsskatteretskendelser

MM 2011-267 Ikke registreret forhandler hæfter ikke for yderligere registreringsafgift

Faste nyheder hver uge
MM 2011-266 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-265 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-264 Nye interessante links
MM 2011-263 Lovtidende
MM 2011-262 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-261 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-260 Nyt fra EU
MM 2011-259 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-22
Landsretsdomme
MM 2011-258 Malehaller på skibsværft godkendt til energiafgiftsgodtgørelse

Landsskatteretskendelser
MM 2011-257 Ikke godkendt afbrydelse af udbetalingsfristen
MM 2011-256 Ikke omkostningsgodtgørelse i sag genoptaget efter pålæg fra Landsskatteretten

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-253 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-254 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-253 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-252 Nye interessante links
MM 2011-251 Lovtidende
MM 2011-250 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-249 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-248 Nyt fra EU
MM 2011-247 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-21
Højesteretsdomme
MM 2011-246 Udlodninger fra spil skal anvendes direkte af godkendt modtager

Landsretsdomme
MM 2011-245 Spildevandsafgift af vandforbrug
MM 2011-244 Ikke dansk registreringsafgift selv tysk bil var ulovligt benyttet
MM 2011-243 Medarbejder hos SKAT kunne ikke føres som vidne af appellant

Byretsdomme
MM 2011-242 Ikke ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar - reaktionsfrist ikke overholdt

Landsskatteretskendelser
MM 2011-241 Ikke alle glaskunstarbejder er kunst i momslovens forstand
MM 2011-240 Bronzeafstøbninger er ikke kunst i momslovens forstand
MM 2011-239 Anmodning om henstand på klage er afvist

Bindende svar
MM 2011-238 Forenings formål anset som fagforeningsmæssigt
MM 2011-237 Undtagelsen fra momsfradrag ved brug af udlægsregler er definitiv
MM 2011-236 Moms ved salg af værdikuponer
MM 2011-235 Tobaksvarer anses ikke for overgået til forbrug selvom de er påsat stempelmærker

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-234 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-233 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-232 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-231 Nye interessante links
MM 2011-230 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-229 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-228 Nyt fra EU
MM 2011-227 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-20
Byretsdomme
MM 2011-226 Skønsmæssig ansættelse tilsidesat
MM 2011-225 Ikke ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret

Landsskatteretskendelser
MM 2011-224 Hæftelse for registreringsafgift
MM 2011-223 Omkostningsgodtgørelse ved klage til motorankenævnet
MM 2011-222 Ikke omkostningsgodtgørelse ved manglende betaling af tillægsafgift for anke
MM 2011-221 Partsstatus i andet selskabs momssag

Faste nyheder hver uge
MM 2011-220 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-219 Nye interessante links
MM 2011-218 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-217 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-216 Nyt fra EU
MM 2011-215 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-19
Byretsdomme
MM 2011-214 Skønsmæssig forhøjelse - salg indberettet til Listesystemet
MM 2011-213 Skønsmæssig ansættelse - salg på internetauktion

Styresignaler og meddelelser
MM 2011-212 Administrative bøder for uberettiget brug af privatbenyttelsesmærker

Faste nyheder hver uge
MM 2011-211 Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-210 Nye straffesager
MM 2011-209 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-208 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-207 Nye interessante links
MM 2011-206 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-205 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-204 Nyt fra EU
MM 2011-203 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-18
Landsskatteretskendelser
MM 2011-202 Hæftelse for registreringsafgift
MM 2011-201 Lønsumsafgiftspligt for hospitalsbehandlinger leveret "til" offentligt sygehus
MM 2011-200 Lønsumsafgiftsgrundlaget ved factoringaktiviteter

Bindende svar
MM 2011-199 Rejsebureau - ydelser ikke omfattet af særordningen
MM 2011-198 Momspligt for forening der organiserer spillere

Styresignaler og meddelelser
MM 2011-197 Overførsel af tinglysningsafgift fra ejerpantebreve til pant for realkreditlån
MM 2011-196 Tilbagebetaling af lønsumsafgift til faglige foreninger

Nye straffesager
MM 2011-195 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-194 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-193 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-192 Nye interessante links
MM 2011-191 Lovtidende
MM 2011-190 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-189 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-188 Nyt fra EU
MM 2011-187 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-17
Byretsdomme
MM 2011-186 Regnskabstilsidesættelser delvist underkendt

Bindende svar
MM 2011-185 Ekspropriation sidestillet med salg til nedrivning
MM 2011-184 Afbrænding af fedt fra selvdøde dyr er ikke fritaget for kvælstofoxidafgift

Styresignaler og meddelelser
MM 2011-183 Væddeløbsheste kan omfattes af momsloven
MM 2011-182 Sager som skal forelægges for Skatterådet

Nye straffesager
MM 2011-181 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-180 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-179 Nye interessante links
MM 2011-178 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-177 Nyt fra EU
MM 2011-176 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-16
Landretsdomme
MM 2011-175 Skønsmæssig ansættelse tilsidesat og hjemvist til fornyet behandling

Faste nyheder hver uge
MM 2011-174 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-173 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-172 Nye interessante links
MM 2011-171 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-170 Nyt fra EU
MM 2011-169 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-15
Landretsdomme
MM 2011-168 Fristoverskridelse - kære til Landsretten - sagen blev fremmet

Styresignaler
MM 2011-167 Godtgørelse af elafgift - opladning af batterier

Faste nyheder hver uge
MM 2011-166 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-165 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-164 Nye interessante links
MM 2011-163 Lovtidende
MM 2011-162 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-161 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-160 Nyt fra EU
MM 2011-159 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-14
Byretsdomme
MM 2011-158 Registreret indehaver hæftede for momstilsvar selvom virksomhed reelt var ejer af anden person

Landsskatteretskendelser
MM 2011-157 Ikke renteberegning og -tilskrivning under henstand med betaling under klagebehandling

Nye straffesager
MM 2011-156 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-155 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-154 Nye interessante links
MM 2011-153 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-152 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-151 Nyt fra EU
MM 2011-150 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-13
Landsskatteretskendelser
MM 2011-149 Ikke nettoafregning ved træfældning mv.

Bindende svar
MM 2011-148 Momspligt for OPP
MM 2011-147 Reguleringsforpligtelse mm. ved overdragelse af bygninger til kontrolleret selskab
MM 2011-146 Gevinster for forbedring af website er indkomstskattepligtige - og ikke omfattet af gevistafgiftsloven
MM 2011-145 Deltagelse i naturprojekt er økonomisk virksomhed

Styresignaler
MM 2011-144 Liste over anerkendte flyselskaber
MM 2011-143 Fradrag for hotelovernatning - præcisering af formkrav
MM 2011-142 Grænsehandel - stramning for hvornår sælger er involveret i transporten

Nyt på inddrivelsesområdet
MM 2011-141 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-140 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-139 Nye interessante links
MM 2011-138 Nyt om den kommunale momsrefusionsordning
MM 2011-137 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-136 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-135 Nyt fra EU
MM 2011-134 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-12
Byretsdomme
MM 2011-133 Fradrag for tab på debitorer - tidspunkt for konstatering af tabet

Bindende svar
MM 2011-132 Grænsehandelskoncept godkendt
MM 2011-131 Grænsehandelskoncept ikke godkendt
MM 2011-130 Ridefysioterapi - momspligt for levering af fysioterapi og leje af heste

Styresignaler
MM 2011-129 Momspligt og -frihed for kostrådgivning
MM 2011-128 Korrektion af praksis: tinglysningsafgift af nominel værdi af ejerskiftesum

Nye straffesager
MM 2011-127 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-126 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-125 Nye interessante links
MM 2011-124 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-123 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-122 Nyt fra EU
MM 2011-121 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-11
Landsretsdomme
MM 2011-120 Factoringvirksomhed ikke anset som forsikringsvirksomhed

Byretsdomme
MM 2011-119 Person momspligtig i Danmark af ydelser faktureres af denne engelske selskaber
MM 2011-118 Ikke afvente straffesag i afgiftssag

Landsskatteretskendelser
MM 2011-117 Godtgørelse af elafgift nægtet - salg af licenser til ERP-system
MM 2011-116 Godtgørelse af elafgift til edb-bureau

Styresignaler
MM 2011-115 Styresignal om moms ved synsprøver og tilpasning af kontaktlinser - udsættelse af ikrafttrædelse

Nye straffesager
MM 2011-114 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-113 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-112 Nye interessante links
MM 2011-111 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-110 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-109 Nyt fra EU
MM 2011-108 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-10
Landsskatteretskendelser
MM 2011-107 Ikke partsstatus i andet selskabs momssag vedrørende tilbagebetaling af moms

Nye straffesager
MM 2011-106 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-105 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-104 Nye interessante links
MM 2011-103 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-102 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-101 Nyt fra EU
MM 2011-100 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-09
Landsskatteretskendelser
MM 2011-099 Momspligt af kontingent til forening
MM 2011-098 Indførsel ikke omfattet af rejsegodsbestemmelserne
MM 2011-097 Klassifikation af køretøj ved fastsættelse af handelspris
MM 2011-096 Kassevogn med beboelsesdel ikke godkendt til transport af idrætsudstyr
MM 2011-095 Ikke fritagelse for registreringsafgift - islandsk bil
MM 2011-094 Ikke fritagelse for registreringsafgift - polsk bil

Bindende svar
MM 2011-093 Køb, "forædling" og salg af valuta til underkurs er momsfrit
MM 2011-092 Rejsebureaus ydelser har ikke leveringssted i Danmark
MM 2011-091 Grænsehandelskoncept ikke godkendt
MM 2011-090 Momspligt ved salg af to nyetablerede lejligheder på gammelt tørreloft
MM 2011-089 Ikke moms ved persons salg af samtlige aktier i ejendomsselskab
MM 2011-088 Ikke moms ved privats salg af to storparceller
MM 2011-087 Ikke moms ved privats salg af gammel ejendom

Styresignaler
MM 2011-086 Bødesatser for ulovligt brug af farvet dieselolie

Nye straffesager
MM 2011-085 Nye straffesager

Faste nyheder hver uge
MM 2011-084 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-083 Nye interessante links
MM 2011-082 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-081 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-080 Nyt fra EU
MM 2011-079 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-08
Styresignaler
MM 2011-078 Forældelse af energiafgiftsgodtgørelse i delvis momspligtig virksomhed
MM 2011-077 Momsfrihed for synsprøver og tilpasning af kontaktlinser

Faste nyheder hver uge
MM 2011-076 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-075 Nye interessante links
MM 2011-074 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-073 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-072 Nyt fra EU
MM 2011-071 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-07
Faste nyheder hver uge
MM 2011-070 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-069 Nye interessante links
MM 2011-068 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-067 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-066 Nyt fra EU
MM 2011-065 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-06
Byretsdomme
MM 2011-064 Fradrag for ukorrekt opkrævet moms - ny forvirring

Bindende svar
MM 2011-063 Praksis for formidling af ferieboliger i andre EU-lande

Styresignaler
MM 2011-062 Skærpelse af praksis for delregistreringer

Faste nyheder hver uge
MM 2011-061 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-060 Nye interessante links
MM 2011-059 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-058 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-057 Nyt fra EU
MM 2011-056 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-05
Byretsdomme
MM 2011-055 Køretøj ejet af tysk virksomhed registreringsafgiftspligtigt i Danmark

Bindende svar
MM 2011-054 Gavebeløb til fond er ikke omfattet af momsloven
MM 2011-053 Køb af byggeret er momsfri - aftale indgået inden 1. januar 2011
MM 2011-052 Sondring mellem salg af lejelighed og tinglig ret over fast ejendom

Faste nyheder hver uge
MM 2011-051 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-050 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-049 Nye interessante links
MM 2011-048 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-047 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-046 Nyt fra EU
MM 2011-045 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-04
Bindende svar
MM 2011-044 Rejsebureau etableret i tredjeland ikke momspligtigt i Danmark
MM 2011-043 Helbredskontroller af natarbejdere er momsfri (i modsætning til generelle helbredskontroller)
MM 2011-042 Ankenævn momspligtigt af klagegebyrer
MM 2011-041 Forenings handel med energisparetiltag er momspligtigt
MM 2011-040 Grund med carport/udhus anses som en byggegrund i momsmæssig forstand
MM 2011-039 Salg af udlejede rækkehuse er momsfrit
MM 2011-038 Ejerforenings salg af byggeret er momsfri
MM 2011-037 Privats salg af tilstødende grund kan ske momsfrit

Faste nyheder hver uge
MM 2011-036 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-035 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-034 Nye interessante links
MM 2011-033 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-032 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-031 Nyt fra EU
MM 2011-030 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-03
Landsretsdomme
MM 2011-029 Hotel- og restaurationsmomsfradraget ikke i strid med "stand-still-klausulen"

Byretsdomme
MM 2011-028 Revisor ikke erstatningspligtig over for staten på trods af ansvarspådragende adfærd

Nyt om inddrivelse
MM 2011-027 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-026 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-025 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-024 Nye interessante links
MM 2011-023 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-022 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-021 Nyt fra EU
MM 2011-020 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-02
Landsretsdomme
MM 2011-019 Byggevirksomhed havde ikke momsfradrag for udgifter til garantiarbejder på ejendomme opført for egen regning

Styresignaler
MM 2011-018 Flexleasing - lempelse af krav til leasingaftalen

Nyt om inddrivelse
MM 2011-017 Nyt på inddrivelsesområdet

Faste nyheder hver uge
MM 2011-016 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-015 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-014 Nye interessante links
MM 2011-013 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-012 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-011 Nyt fra EU
MM 2011-010 Nyt fra Folketinget

MomsMail 2011-01
Højesteretsdomme
MM 2011-009 Godtgørelse af told - forældelse

Byretsdomme
MM 2011-008 Ekstraordinær ændring af momstilsvaret

Bindende svar
MM 2011-007 Moms på fast ejendom - støbning af fundament

Faste nyheder hver uge
MM 2011-006 Nye artikler på Skatteekstrakten
MM 2011-005 Kendelser uden SKM-nummer
MM 2011-004 Nyt fra Skatteministeriet og SKAT
MM 2011-003 Nyt fra EF-domstolen
MM 2011-002 Nyt fra EU
MM 2011-001 Nyt fra Folketinget