Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 15-01-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagens skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, bl.a. med baggrund i nægtet fradrag for importmoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 17-12-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret med baggrund i ufuldstændigt regnskabsmateriale. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-12-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med foretagne fradrag for købsmoms, idet Skatteankestyrelsen ikke har anset virksomheden for at have udøvet selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-12-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 20-12-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 09-12-2021
Emne: Moms