Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 21-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet interessentskabets momstilsvar, idet SKAT har anset interessentskabets overdragelser af en række faste ejendomme for momspligtige transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-09-2021
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms, da udgifterne dels ikke ses dokumenterede dels ikke ses at ligge inden for virksomhedens ramme. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-08-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 2 gange
Emne: Moms