Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 27-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-11-2020
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar på grund af manglende dokumentation for de foretagne køb. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede år til nul og stadfæster fsv. angår det andet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-11-2020
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer salgsmomsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 07-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører moms i uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 3 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 5 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører opkrævning af registreringsafgiftmed solidarisk hæftelse for klageren som ejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagerens repræsentant har anmodet om, at klagen til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvori Spillemyndigheden tilbagekalder klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, tillægges opsættende virkning. Landsskatteretten træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-11-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for så vidt angår manglende afskrivninger på udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet skstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning af genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-11-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning