Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 12-06-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse på forbrug der er anset for at vedrøre privatboligen samt nægtet momsfradrag på udgifter til telefon og internet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-05-2021
Læst 9 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 4 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at de ansøgte momsgodtgørelser udgør finansielle ydelser, som er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms i forbindelse med hestehold, der er anset for udelukkende at ske i privat interesse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører opgørelse af salgsmoms ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 19-05-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. SKAT anser ikke virksomheden for at drive økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms