Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

PwC
Praksisændring for momsfritagelse af transportydelser kræver ændringer i transportvirksomhedernes it-systemer - er I klar?
Skattestyrelsen udgav i juni måned 2021 et styresignal vedrørende en praksisændring for transportydelser på baggrund af en EU-dom. Praksisændringen betyder, at...

Medtaget i vores database: 10-08-2022
TVC Advokatfirma
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
I en nu offentliggjort dom blev det således også fastslået, at Skattestyrelsen ikke havde iagttaget reaktionsfristen efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.

Medtaget i vores database: 08-08-2022