Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Deloitte
Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning
EU-Domstolen har vurderet, om assistance til forvaltere af investeringsforeninger vedr. investorernes skatteforhold og it-licenser er momsfri ”forvaltning af investeringsforeninger”. Ifølge dommen kan de konkrete ydelser momsfritages, hvilket må føre til en væsentlig justering af dansk praksis.

Medtaget i vores database: 17-06-2021
Redmark
Lønpakker og aktiebaseret incitamentsprogrammer
Løn er andet og mere end en fast månedsløn, og en god lønaftale handler derfor ikke kun om beløbet på lønsedlen. For arbejdsgiver har lønsam ...

Medtaget i vores database: 15-06-2021
Revisorgruppen Danmark
Udlejning af tofamiliehus
Ny kendelse om bundfradrag

Medtaget i vores database: 15-06-2021
Revisorgruppen Danmark
Fri autocamper
Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

Medtaget i vores database: 11-06-2021
TVC Advokatfirma
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
Østre Landsrets dom af den 2. juni 2021 gav skatteyder medhold i, at den tinglyste ejer ikke var den reelle skattemæssige ejer.

Medtaget i vores database: 12-06-2021
TVC Advokatfirma
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
Skatteministeren har i dag oplyst, at det skal overvejes, om reglerne for beskatning af kryptoaktiver skal ændres.

Medtaget i vores database: 12-06-2021