Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Campingpladsers muligheder for refusion af elafgifter på salg af elpakker
Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO har i samarbejde med COD (Camping Outdoor Denmark) anmodet Skattestyrelsen om bindende svar vedrørende mulighederne for at opnå refusion af elafgifter på salg af elpakker.

Medtaget i vores database: 18-01-2021
BDO
Der blæser milde vinde mod campingpladserne
Som følge af regeringens klimaaftale, som arbejder hen imod en grøn energisektor og en grønnere industri, bliver reglerne for elforbrug til rumvarme forventeligt lempet.

Medtaget i vores database: 18-01-2021
BDO
Nu skal du tage unoterede aktier ud af din aldersopsparing
Med virkning fra nytår er det blevet forbudt at anvende midler i en aldersopsparing til køb af unoterede aktier. Og tidligere købte aktier skal købes eller udtages af opsparingen inden udgangen af juni måned

Medtaget i vores database: 19-01-2021
BDO
Gældsstyrelsens lønindeholdelse involverer ikke arbejdsgiverne
Omkring 1 million borgere har gæld til det offentlige. En del skyldnere bliver trukket i løn for at nedbringe deres gæld. Det sker over skatten via en forhøjelse af deres trækprocent og iværksættes af Gældsstyrelsen

Medtaget i vores database: 19-01-2021
BDO
Nye momsregler for salgsejendomme, der overgår til udlejning
Fra 1. juli 2021 skal der betales moms af markedsværdien, når et byggeri, der er opført med henblik på salg, overgår til udlejning, fordi det ikke har været muligt at sælge husene eller lejlighederne.

Medtaget i vores database: 19-01-2021
Beierholm
Moms - kompensation til minkavlere
Kompensation for aflivning, rengøring og desinfektion

Medtaget i vores database: 20-01-2021
Beierholm
Likviditetsmæssige overvejelser for små...
Som en del af COVID-19-hjælpepakkerne har en række virksomheder fået udskudt afregningen af A-skat, AM-bidrag og moms. Dette er vigtigt at huske på, når der skal dannes et overblik over likviditeten for 2021.

Medtaget i vores database: 22-01-2021
Beierholm
COVID-19: A-skattelån til SMV’er åbner...
For at styrke likviditeten hos de små og mellemstore virksomheder bliver der mulighed for at få et rentefrit lån svarende til betalingen af A-skat og AM-bidrag i januar 2021. Det er ikke muligt at ansøge endnu, men dette forventes ifølge Skattestyrelsen at ske i begyndelsen af februar 2021.

Medtaget i vores database: 22-01-2021
Deloitte
Moms ved virksomhedsoverdragelser
Praksis for moms ved virksomhedsoverdragelser har i en periode ikke fulgt lovens ordlyd. Skattestyrelsen er ved at tilpasse dette med tilbagevirkende kraft og giver mulighed for at søge betalt moms tilbage. Sideløbende står en vedtaget lovændring til at få virkning fra 1. juli 2021.

Medtaget i vores database: 18-01-2021
PwC
Folketinget har vedtaget, at udgifter, som anvendes til aktiviteter med forskning og udvikling, kan fradrages med 130 %
Folketinget har mandag den 21. december 2020 vedtaget, at udgifter, som anvendes til aktiviteter med forskning og udvikling, kan fradrages med 130 %. Det...

Medtaget i vores database: 23-01-2021
PwC
Afgift på ledningsført vand stiger fra februar 2021 til sidste års niveau
Som en del af udmøntningen af finanslovsaftalen af 6. december 2020 hæves vandafgiften med 19 øre pr. kubikmeter til 6,37 kr. pr. m3 gældende fra den 1. februar...

Medtaget i vores database: 23-01-2021
Folketingets Ombudsmand
Vurderingsstyrelsens begrundelser i det nye ejendomsvurderingssystem
Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse de standardbegrundelser, som Vurderingsstyrelsen agter at anvende i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger. Ombudsmanden byggede sin undersøgelse på et fiktivt eksempel på en vurdering og på de brevskabeloner, som Vurderingsstyrelsen agter at bruge ved de kommende vurderinger

Medtaget i vores database: 18-01-2021
OECD
Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies
s report presents results for 15 developing and emerging market economies. The results include data and indicators to support carbon pricing reforms in these 15 countries, and compares their macro-economic and policy context to OECD countries.Medtaget i vores database: 22-01-2021
TVC Advokatfirma
Hjemvisning af en skatteansættelse
En mulig reaktionsmulighed for et skatteankenævn eller Landsskatteretten er at hjemvise en sag til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Medtaget i vores database: 23-01-2021
TVC Advokatfirma
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
En nyere afsluttet klagesag, der ikke er offentliggjort, illustrer den praksis, hvorefter en skatteyder kan få adgang til ekstraordinær genoptagelse af ældre skatteansættelser.

Medtaget i vores database: 23-01-2021