Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Elafgift – stadig behov for bimålere enkelte steder
Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder, men der er stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel

Medtaget i vores database: 13-04-2021
BDO
Loven om de skattemæssige superfradrag er nu vedtaget
Den politiske aftale om forbedring af de skattemæssige afskrivningsregler er nu ophøjet til lov. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter

Medtaget i vores database: 13-04-2021
BDO
Forvent kontrol af dit kørselsfradrag
Flere borgere end normalt vil formentlig få kontrolleret deres kørselsfradrag for 2020 af Skattestyrelsen. Fradraget har dog en relativt beskeden skatteværdi og betyder ikke nær så meget for vores slutskat, som mange tror

Medtaget i vores database: 13-04-2021
BDO
Snart sidste frist for betaling af gaveafgift for 2020
1. maj 2021 er sidste frist for betaling af gaveafgift for gaver, der blev givet i 2020. Gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften og faktisk er det en fordel, hvis giveren betaler denne

Medtaget i vores database: 13-04-2021
Beierholm
Der kan igen klages over...
Udlejningsejendomme til beboelse og erhvervsejendomme får ekstra klagemulighed

Medtaget i vores database: 14-04-2021
Beierholm
Virksomheder kan nu få ekstra fradrag...
Der indføres forhøjet straksafskrivning og ordinære afskrivninger på driftsmidler, og der indføres forhøjet afskrivning på udviklingsomkostninger

Medtaget i vores database: 15-04-2021
Dansk Revision
Ny lovgivning på skatteområdet - og tillykke til Majestæten
Folketinget har netop vedtaget lovforslaget om forøget fradrag for forsknings- og forsøgsudgifter, og lovforslaget om forhøjelsen af beløbsgrænsen for straks afskrivning af småaktiver samt forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler. Vi ønsker tillykke på en solbeskinnet dag, og lader samtidig vores skatteeksperter kigger på en række lovområder.

Medtaget i vores database: 18-04-2021
TVC Advokatfirma
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Der er mulighed for genoptagelse af en klagesag, hvis nye oplysninger formodes at medføre et væsentligt ændret udfald.

Medtaget i vores database: 18-04-2021
TVC Advokatfirma
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
I dag oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse, at en kontrol af 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.

Medtaget i vores database: 18-04-2021
TVC Advokatfirma
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
Det styrker mulighederne for at få ændret en afgørelse, hvis Skattestyrelsen overser, at de har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse.

Medtaget i vores database: 18-04-2021