Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Artikel: BDO skal assistere forsyningstilsynet på affaldsområdet
BDO har vundet udbuddet af Forsyningstilsynets opgave om udarbejdelsen af en standardkontoplan med tilhørende konteringsvejledning, der skal sikre øget transparens, ensartethed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer.

Medtaget i vores database: 01-12-2022
BDO
Artikel: Køb af vand fra andre vandværker
Den økonomiske regulering i vandsektoren, for de værker der er omfattet af reguleringen efter vandsektoren, har den effekt at køb af vand fra andre værker behandles forskelligt i reguleringen. ØR-bekendtgørelsen tilsiger nemlig at køb af vand fra andre vandværker behandles enten som en almindelig...

Medtaget i vores database: 01-12-2022
EY
Er du blevet beskattet to gange af et kapitalejerlån?
Personer, der er blevet beskattet to eller flere gange af et kapitalejerlån, kan søge om genoptagelse tilbage til 2015.

Medtaget i vores database: 01-12-2022
EY
Værdiansættelse ved generationsskifte til medarbejdere
Virksomhedsejere og medarbejdere anses ikke i alle henseender for uafhængige parter

Medtaget i vores database: 01-12-2022
PwC
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!
Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både jule- og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og...

Medtaget i vores database: 02-12-2022
OECD
Tax challenges of digitalisation: Q&A Webinar on Amount B
Join us on 8 December at 17:00 CET / 10:00 EDT as OECD experts discuss some of the main features of the draft rules.

Medtaget i vores database: 02-12-2022
TVC Advokatfirma
Skattefri godtgørelse – fornøden kontrol uanset fejl
I to nyligt afgjorte klagesager fandtes den fornødne kontrol forud for udbetaling af kørselsgodtgørelse godtgjort, hvorfor en efterfølgende fejl i IT-systemet alene medførte beskatning af de for meget udbetalte beløb

Medtaget i vores database: 01-12-2022