Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Er din virksomhed klar til Brexit?
Den 1. januar 2021 træder Storbritannien officielt ud af EU, og det betyder blandt andet, at toldreglerne bliver ændret. Er du klar over, hvilken betydning det får for din virksomhed?

Medtaget i vores database: 27-11-2020
Deloitte
Momspligt på dagrenovation
Landsskatteretten er i en kendelse fra 19. november 2020 nået frem til, at kommuners opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige.

Medtaget i vores database: 26-11-2020
Deloitte
Forskudsopgørelsen 2021
Er du en af dem, som fremover vil have flere hjemmearbejdsdage, end du plejer, eller kan du nikke genkendende til betydelige ændringer i dine økonomiske forhold, er du netop målgruppen af danskere, som bør være ekstra opmærksom på forskudsopgørelsen for 2021.

Medtaget i vores database: 26-11-2020
PwC
Dagrenovation er momsfrit
Kommuner skal ikke opkræve moms af husholdningernes betaling for indsamling af dagrenovation.

Medtaget i vores database: 30-11-2020
PwC
Grøn skattereform - nu offentliggøres første fase
Regeringen har i dag, mandag den 23. november 2020, fremlagt første fase i sit udspil til en grøn skattereform, der tager afsæt i ønsket om et grønnere Danmark....

Medtaget i vores database: 02-12-2020
TVC Advokatfirma
Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig
Landskatteretten fastslår i ny afgørelse, at en opkrævet registreringsafgift var med urette, da bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde

Medtaget i vores database: 29-11-2020
TVC Advokatfirma
Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode
Retten i Næstved har i en endnu utrykt dom fastslået, at skatteyder ikke skulle beskattes af værdi af fri bil efter udløbet af bilens leasingperiode

Medtaget i vores database: 29-11-2020