Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Har du fået brev om nyt skattekort?
Skattestyrelsen har i de seneste uger udsendt ny forskudsopgørelse til over 200.000 borgere. Vel at mærke uden, at de har bedt om det. Det nye skattekort træder automatisk i kraft, hvis borgeren ikke aktivt fravælger det.

Medtaget i vores database: 23-05-2023
BDO
Snart slut med rentefrie korrektioner af moms bagud i tid
Skatteministeriet har nu udstedt den bekendtgørelse, der skal sætte nye regler om opkrævning af renter ved korrektion af moms for tidligere perio-der i kraft. Virksomheder, der har rettelser bagud i tid, bør straks tage action.

Medtaget i vores database: 23-05-2023
BDO
Skat ved sommerhusudlejning i 2023
De fleste vælger bundfradragsmodellen, men er du et ordensmenneske og dygtig til Excel, skal du måske overveje regnskabsmodellen. Det gælder især, hvis du udlejer meget og selv står for udlejningen.

Medtaget i vores database: 23-05-2023
BDO
Færdselsbøder giver skatteregning, hvis de betales af firmaet
Lønmodtagere, der under deres arbejde pådrager sig en færdselsbøde, skal betale skat af beløbet, hvis arbejdsgiveren betaler bøden. Vil arbejdsgiveren betale både bøden og skatteregningen, løber det hurtigt op.

Medtaget i vores database: 23-05-2023
Kammeradvokaten
Beskatningen af aktionærlån udgjorde ikke en straf i EMRKs forstand
Skatteministeriet fik bl.a. medhold i, at beskatning af aktionærlån efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, ikke udgjorde en straf i EMRKs forstand.

Medtaget i vores database: 25-05-2023
TVC Advokatfirma
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne, og der ansattes fortsat flere medarbejdere til at vurdere de strafferetlige følger.

Medtaget i vores database: 26-05-2023