Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

PwC
Yderligere nyt om regeringens udspil om lagerbeskatning af selskabers ejendomme
Vi bliver løbende lidt klogere i forhold til regeringens overvejelser om indførelse af lagerbeskatning af selskabers ejendomme. Vi har i en tidligere...

Medtaget i vores database: 26-09-2020
PwC
Ny skattepraksis - medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat
Medarbejderaktieordninger har været kendt i mange år. Et styresignal fra Skattestyrelsen ændrer i visse tilfælde praksis for beskatning af medarbejdere i...

Medtaget i vores database: 26-09-2020