Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Medtaget i vores database: 19-09-2023
Bech-Bruun
Tinglysning af rettigheder i havvindmølleparker beliggende i EØZ
Ændring af VE-loven skal sikre klare rammer for tinglysning af rettigheder over elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker, i den eksklusive økonomiske zone (EØZ).

Medtaget i vores database: 22-09-2023
Beierholm
Digital eller kontant betaling ? betydning for fradragsretten
For erhvervsdrivende er fradragsretten for udgifter som udgangspunkt betinget af, at betalingen er sket digitalt - f.eks. ved en overførsel mellem to konti i pengeinstitutter.

Medtaget i vores database: 20-09-2023
EY
I tvivl om de skattemæssige konsekvenser af en handling?
Er der tvivl om, hvilke skattemæssige konsekvenser en handling har for dig eller din virksomhed, kan der anmodes om et bindende svar.

Medtaget i vores database: 21-09-2023
EY
Fradrag for underskud i et udenlandsk datterselskab
Ny afgørelse vedrører fradrag for endeligt underskud i et tysk datterselskab efter en skattefri fusion med det danske moderselskab.

Medtaget i vores database: 21-09-2023
PwC
C25 Tax Transparency 2023
C25-selskabernes fastholder et højt niveau, når det gælder gennemsigtighed i deres skatterapportering. Udviklingen skal ses i lyset af den hastige udvikling i...

Medtaget i vores database: 21-09-2023
Folketingets Ombudsmand
Ombudsmanden spørger til proces bag foreløbige ejendomsvurderinger
Vurderingsstyrelsens offentliggørelse af foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har ført til debat i medierne om vurderingernes kvalitet og rigtighed. Folketingets Ombudsmand har også modtaget en række klager fra borgere over vurderingerne.

Medtaget i vores database: 22-09-2023
Kammeradvokaten
Ny dom om tarifering: Et transportsystem udgjorde ikke en ?godsbeholder?
I en sag der var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, fik ministeriet medhold ved EU-Domstolen i, at et transportsystem ikke udgjorde en ”godsbeholder” i tariferingsmæssig henseende. Det sagsøgte selskab tog på denne baggrund bekræftende til genmæle i den nationale retssag. 

Medtaget i vores database: 22-09-2023
Kammeradvokaten
Principiel højesteretsdom i sag om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser
Højesteret har afsagt dom i principiel sag vedrørende reglerne om en skatteyders grove uagtsomhed og skattemyndighedernes reaktionsfrist ved ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser.

Medtaget i vores database: 20-09-2023
Kammeradvokaten
Tilsidesættelse af anskaffelsessum på anparter efter gældskonvertering
Dom om skattemæssig tilsidesættelse af et dødsbos dispositioner med konsekvenser for opgørelsen af dødsboets aktieindkomst.

Medtaget i vores database: 19-09-2023
TVC Advokatfirma
Beskatning af bonuspoint?
Skattestyrelsen har fokus på en række skatteydere, som er ansat i detailbranchen og har modtaget bonuspoint i forbindelse med deres arbejde ? er du en af dem?

Medtaget i vores database: 19-09-2023

 


© Dette er en udskrift fra MomsMail. Udskriftet må alene anvendes til eget brug og må således ikke distribueres hverken fysisk eller elektronisk til en videre kreds ud over til opfyldelse af de specifikke formål, hvortil udskriften er lavet.