Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Fri bil og ny lov om vanvidskørsel
Har dine medarbejdere fri bil? Så anbefaler vi, at medarbejderne underskriver en erklæring om, at de kan bliveerstatningsansvarlige i det tilfælde, at bilen skulle blive konfiskeret efter de nye regler om vanvidskørsel.

Medtaget i vores database: 06-05-2021
Deloitte
Nye krav til handel med e-cigaretter og tobaksvarer
Prisstigninger på e-cigaretter, krav til stempelmærkning og bødestraf for salg af tobaksvarer med gamle stempelmærker er nogle af de ændringer, som virksomhederne skal være opmærksomme.

Medtaget i vores database: 06-05-2021
Deloitte
Beneficial owner
Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt dom i de to første af de verserende beneficial owner-sager

Medtaget i vores database: 06-05-2021
Deloitte
Banebrydende afgørelse vedr. forsøgs- og forskningsudgifter
Landsskatteretten har i en afgørelse af 5. maj 2021 afgjort, at udgifter til udvikling af software i meget vid udstrækning er omfattet af definitionen af forsøgs- og forskningsudgifter i ligningslovens § 8B og dermed også berettiger til udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X

Medtaget i vores database: 07-05-2021
EY
Nyt lovforslag om CFC-beskatning fremsat
Skatteministeren har den 11. november 2020 fremsat lovforslag L89 om CFC-beskatning ? stadig uden ?substanstest?.

Medtaget i vores database: 05-05-2021
Plesner
Østre Landsret giver NetApp medhold i "beneficial owner"-sagskomplekset
Østre Landsret har afsagt dom i de to første pilotsager i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks - med hver sit udfald. I NetApp-sagen fastslår landsretten, at det var med rette, at NetApp ikke indeholdt udbyttekildeskat, og selskabet har dermed vundet sagen. Plesner har ført pilotsagen for NetApp både i landsretten og for Landsskatteretten, som også gav selskabet medhold.

Medtaget i vores database: 03-05-2021
Plesner
Ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom
Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. marts 2021. Ministeriet har samtidig opdateret den tilhørende vejledning. Reglerne er relevante for både kommuner og regioner samt private parter, herunder ejendomsudviklere, almene boligorganisationer m.fl., der køber faste ejendomme.

Medtaget i vores database: 04-05-2021
Dansk Revision
Covid-19: Frister, A-skat, AM-bridrag og A-skattelån - januar og juni
Folketinget har vedtaget at udskyde fristen for juni-betalingen af A-skat og AM-bidrag og tilbagebetalingsfristen for A-skattelån for januar-betalingerne. Samtidigt har den amerikanske regering fremlagt et forslag om en global selskabsskat på minimum 21 procent og særlig beskatning for globale virksomheder.

Medtaget i vores database: 08-05-2021
Folketingets Ombudsmand
Delvis dobbeltbeskatning af pilot for arbejde udført i Spanien
Piloten klagede til ombudsmanden over, at han blev dobbeltbeskattet af en del af sin indtægt fra Spanien, og at han ikke fik fradrag for indbetalte obligatoriske sociale bidrag til Schweiz og Spanien. 

Medtaget i vores database: 05-05-2021
OECD
Labour market disruption & COVID-19 support measures contribute to widespread falls in taxes on wages in 2020
COVID-19 crisis has resulted in the largest decrease in taxes on wages since the global financial crisis of 2008-09, according to a new OECD report.Medtaget i vores database: 03-05-2021
OECD
Labour market disruption & COVID-19 support measures contribute to widespread falls in taxes on wages in 2020
COVID-19 crisis has resulted in the largest decrease in taxes on wages since the global financial crisis of 2008-09, according to a new OECD report.Medtaget i vores database: 07-05-2021
Kammeradvokaten
Højesteretskendelse om +/- 15 %?s-reglen i et dødsbo
Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering af en ejendom, der var arveudlagt efter 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, blev ikke taget til følge.

Medtaget i vores database: 07-05-2021
Kammeradvokaten
Domme i ?beneficial owner?-sagerne
Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt domme i to ”beneficial owner”-sager om udbytteskatter. 

Medtaget i vores database: 03-05-2021
Kammeradvokaten
Principiel dom i sag om salg af underskudsselskab
Vestre Landsret har som førsteinstans afsagt dom i en skattesag om fortolkningen af ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. (nu selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2), der udgør en værnsregel imod salg af ”tomme” underskudsselskaber.

Medtaget i vores database: 06-05-2021
TVC Advokatfirma
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer har i perioden resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.

Medtaget i vores database: 08-05-2021

 


© Dette er en udskrift fra MomsMail. Udskriftet må alene anvendes til eget brug og må således ikke distribueres hverken fysisk eller elektronisk til en videre kreds ud over til opfyldelse af de specifikke formål, hvortil udskriften er lavet.