Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - September 2022
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Medtaget i vores database: 30-09-2022
PwC
Chokoladeafgiften fylder 100 år - se eller gense vores webinar
I anledningen af chokoladeafgiftens 100-års jubilæum afholdt PwC et webinar om afgift på chokolade, slik, sukkervarer mm.

Medtaget i vores database: 30-09-2022
PwC
Ny elafgiftssats - nyt PwC regneark og ny afgiftsvejledning
Nu sænkes satsen på elafgift endnu engang fra 1. oktober 2022. PwCu2019s regneark og afgiftsvejledning for 2022 er derfor blevet opdateret.

Medtaget i vores database: 03-10-2022
PwC
Ændringer på vej for uddannelsesområdet og amatørsport
En række nye afgørelser fra EU-Domstolen får konsekvenser for Skattestyrelsens hidtidige praksis for momsfritagelse på uddannelses- og idrætsområdet. Det kan du...

Medtaget i vores database: 03-10-2022
TVC Advokatfirma
Reaktionsfristen
Skattestyrelsens manglende iagttagelse af reaktionsfristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. førte til, at der ikke var grundlag for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2012-2016 ekstraordinært.

Medtaget i vores database: 02-10-2022
TVC Advokatfirma
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
Skatteyder kan sælge ejendom skattefrit og opnå potentiel skattefri gevinst på kr. 1-2 millioner efter inddragelse af relevant advokatbistand i proces om bindende svar.

Medtaget i vores database: 30-09-2022

 


© Dette er en udskrift fra MomsMail. Udskriftet må alene anvendes til eget brug og må således ikke distribueres hverken fysisk eller elektronisk til en videre kreds ud over til opfyldelse af de specifikke formål, hvortil udskriften er lavet.