Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

PwC
Intrastat 2022: Nye regler og store byrdelettelser
Den 1. januar 2022 træder ny EU-lovgivning i kraft, som medfører, at tærskelværdierne for indberetning til Intrastat hæves for både importører og eksportører....

Medtaget i vores database: 16-10-2021
PwC
Værdiansættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom
+/- 15 %-reglen kan anvendes ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående personer, medmindre der foreligger ”særlige omstændigheder”. Der har de...

Medtaget i vores database: 16-10-2021
PwC
Nye lovinitiativer for energi- og forsyningssektoren i regeringens lovprogram for 2021-2022
I forbindelse med offentliggørelsen af regeringens årlige lovprogram er der kommet nye spændende lovinitiativer, som berører energi- og forsyningssektoren. Det...

Medtaget i vores database: 16-10-2021
PwC
Hvornår skal COVID-19-kompensationer beskattes?
Et fremsat lovforslag indfører nye regler, som vil give modtagere af visse COVID-19-kompensationer en vis adgang til selv at vælge, i hvilket indkomstår...

Medtaget i vores database: 22-10-2021
Dansk Revision
Overdragelse af fast ejendom - familiehandler
Skatterådet har netop offentliggjort en stribe bindende svar vedr. overdragelse af fast ejendom fra forældre til deres børn. I sagerne ønskede man bekræftet, at overdragelserne kunne ske ved anvendelse af +/- 15% reglen i det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982.

Medtaget i vores database: 16-10-2021
Dansk Revision
Boligejere modtager snart 3 vigtige breve
Er du boligejer, så vil du, sammen med de ca. 1,7 millioner øvrige boligejere, modtage 3 vigtige breve fra Vurderingsstyrelsen. I alt skal 1,7 millioner ejerboliger have en ny vurdering, og i gennemsnit reduceres boligskatten for ejerboliger i 2024 med ca. 20 procent.

Medtaget i vores database: 22-10-2021
Folketingets Ombudsmand
Højesterets kendelse af 26. april 2021 (U 2021.2382H, SKM2021.267.HR) og Skattestyrelsens udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret
I et brev af 29. juni 2021 bad jeg i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, Skattestyrelsen om at orientere mig om sin vurdering af betydningen af Højesterets kendelse af 26. april 2021 (U 2021.2382H, SKM2021.267.HR), herunder i forhold til eventuel genoptagelse af tidligere afgjorte sager.

Medtaget i vores database: 18-10-2021
OECD
OECD Taxation Working Paper: Greening international aviation post COVID-19: What role for kerosene taxes?
s paper discusses the contribution that kerosene taxes could make to decarbonising international air travel post COVID-19. Reaching climate neutrality by mid-century requires that all sectors, including aviation, cut emissions strongly. The paper argues that clarity on decarbonisation targets, including through carbon price signals in the form of kerosene taxes, will support an orderly transition in aviation.Medtaget i vores database: 21-10-2021
TVC Advokatfirma
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
I denne uge har Landsskatteretten fundet, at Motorstyrelsen skulle modregne tidligere betalt registreringsafgift i forbindelse med en opkrævning af registreringsafgift på et andet grundlag end den oprindelige indregistrering.

Medtaget i vores database: 22-10-2021
TVC Advokatfirma
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
En genereret ny årsopgørelse forud for udløbet af høringsperioden i Skattestyrelsens agterskrivelse måtte sidestilles med en egentlig afgørelse, hvorfor parthøringen ikke var foretaget korrekt.

Medtaget i vores database: 16-10-2021

 


© Dette er en udskrift fra MomsMail. Udskriftet må alene anvendes til eget brug og må således ikke distribueres hverken fysisk eller elektronisk til en videre kreds ud over til opfyldelse af de specifikke formål, hvortil udskriften er lavet.