Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 02-12-2023

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at at Skattestyrelsen ikke har anset betingelserne for brug af brugtmomsordningen for opfyldt og har forhøjet momstilsvaret skønsmæssigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-11-2023
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret baseret på difference mellem regnskab og angivelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-11-2023
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret , jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fra et selskab i Norge. Skattestyrelsen har herunder henset til, at der ikke er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde, at der skal ske en genoptagelse og ændring af afgiftstilsvaret som anmodet om, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, modsætningsvis. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2023
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedr. indkøb af vin. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2023
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet særskilte afgørelser vedrørende 39 køretøjer, om hvorvidt betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, jf. § 7 c, stk. 1, samtidig med at der verserede en klagesag om samme køretøjer og forhold hos Skatteankestyrelsen. Landsskatteretten finder at Motorstyrelsens afgørelser for de 39 køretøjer er ugyldige. Videre har SKAT (nu Motorstyrelsen) fremsat krav om tilbagebetaling af udbetalt eksportgodtgørelse for 39 køretøjer under henvisning til, at køretøjerne ikke er dokumenteret udført her fra landet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, jf. § 7 c, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår ét køretøj og ændrer i øvrigt SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 06-11-2023
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på virksomhedens anmodning om eksportgodtgørelse under henvisning til, at virksomheden ikke kan anses for at være ejer af køretøjet på udførselstidspunktet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2023
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tobaksafgift som følge af en indførsel af i alt 25 kg groftskåret røgtobak. Landsskatteretten nedsætter Skattestyrelsens opkrævning af tobaksafgift til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-11-2023
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-11-2023
Emne: Inddrivelse