Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 13-01-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 25 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 1 gang
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 2 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 2 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Sagen vedrører opgørelse af salgsmoms for elektricitet leveret til elselskabet, samt beregning af udtagningsmoms af elektricitet, som er forbrugt i den private husstand. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet opgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-12-2017
Læst 5 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms beregnet af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-12-2017
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for afgiftsperioderne 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-12-2017
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms, idet der er foretaget en skønsmæssig begrænsning af fradragsretten i medfør af momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-12-2017
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 06-12-2017
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms på grund af manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2017
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets salgsmoms som følge af, at SKAT har anset selskabets ydelser for momspligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-12-2017
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget ansættelsen af virksomhedens momsansættelse for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2010 og har i den forbindelse nedsat momstilsvaret med 159.360 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-12-2017
Læst 8 gange
Emne: Moms