Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 20-04-2018

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-03-2018
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret - både forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-03-2018
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører beregning af registreringsafgift i forbindelse med nedvejning af klagerens køretøj. SKAT har baseret beregningen af registreringsafgift for klagerens køretøj på et brændstofforbrug på 15,9 km/l. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-03-2018
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift, idet køretøjet ikke længere utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Klageren er anset for at hæfte solidarisk med køretøjets ejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-03-2018
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
SKAT har truffet afgørelse om, at der skal efteropkræves tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skøde vedrørende ejerskifte af ejendom. Dette beror på, at SKAT har fundet, at overdragelsessummen ikke er anvendelig ved beregningen af tinglysningsafgiften, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-03-2018
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ændring af tekniske oplysninger i Køretøjsregisteret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-03-2018
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2006. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-03-2018
Læst 7 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelse for 2015. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage klagerens skatteansættelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-04-2018
Læst 14 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning