Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 24-01-2023

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar, idet SKAT har anset udgifter til ombygning af en ejendom for delvist at relatere sig til beboelsesformål, og at SKAT har anset udgifter til erhvervelse af møbler for at være af privat karakter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-01-2023
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører opkrævning af salgsmoms for fjernsalg til ikke afgiftspligtige personer i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-01-2023
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar, idet der ikke er godkendt fradrag for den angivne købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-01-2023
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen ikke har anset en af selskabets leverancer til en svensk virksomhed for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-01-2023
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-01-2023
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på anmodning om eksportgodtgørelse, fordi køretøjet er udført senere end 3 måneder fra anmeldelsesdatoen. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 05-01-2023
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet fuld registreringsafgift på i alt 147.663 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. § 20, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-01-2023
Læst 1 gang
Emne: Afgift