Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-10-2020 til 05-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning mm
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar herunder ved en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 11-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Told og importmoms
Klagen vedrører opgørelse af told og importmoms ved indførsel til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har reguleret virksomhedens fradrag for købsmoms, jf. momslovens § 43, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fakturaer med moms
Klagen skyldes, at SKAT har krævet fejlagtigt faktureret moms indbetalt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-09-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med da Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører samt foretaget skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønnet yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-10-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse til fornyet behandling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-10-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets tarifering af vandtætte stik til undervandsbrug fra KN positionskode 8536 90 10 00 med 0 % tarifmæssig told til KN positionskoderne 8544 42 90 90 med 3,3 % tarifmæssig told og 8536 6990 99 med 2,3 % tarifmæssig told. Dette medførte en samlet efteropkrævning af told hos selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-10-2020
Læst 43 gange
Emne: Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på finansielle kontrakter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for beskatning af klageren, idet tab på finansielle kontrakter ikke er fradragsberettiget men alene kan fremføres til modregning til senere år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat, Inddrivelse