Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-09-2022 til 06-10-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens salgsmoms, hvilket Landsskatteretten stadfæster. Yderligere hjemvises opgørelsen af virksomhedens købsmoms til fornyet behandling uagtet, at SKAT ikke har nedsat denne.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 06-09-2022
Læst 70 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Husleje og konsulenthonorar
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på udgifter til husleje og konsulenthonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-09-2022
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 06-09-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvendt betalingspligt - formidlingsydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har efteropkrævet klageren moms af modtagne formidlingsydelser (provision) med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster pligten til at afregne momsen, idet en del af afgørelsen dog anses for at vedrøre forældede perioder.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 05-09-2022
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - multimedier
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets fradrag for købsmoms for udgifter til multimedier, da SKAT har skønnet selskabets private andel til 25 %. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte selskabets skøn af privat andel af udgifter til multimedier på 15 %.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-09-2022
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører mm
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til købsmoms for virksomhedens underleverandører samt har fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms på 10 % af den opgjorte salgsmoms i forbindelse med en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar for perioden. Landsskatteretten nedsætter både ansatte salgsmoms og den ansatte købsmoms. Samlet forhøjes tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 04-09-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 04-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar ved at nægte fradrag for moms af udgifter til en række underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for udgifter til købsmoms for underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms