Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-09-2020 til 06-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-09-2020
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-08-2020
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-08-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdstøj
Klagen vedrører vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til arbejdstøj. Landsskatteretten godkender fradrag i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 08-09-2020
Læst 51 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervelsesmoms af motorcykel
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opkrævet klageren betaling af erhvervelsesmoms ved køb af en Harley Davidson motorcykel i Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret benægtende til et spørgsmål om, om et selskab kan opføre et parcelhus på en grund og sælge dette uden at betale moms af salgssummen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Småanskaffelser og fiskefoder
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms ved køb af småanskaffelser og fiskefoder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Dubai. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-09-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Vægtafgiftsfritagelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om fritagelse fra at betale vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-09-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-09-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af lys-emitterende dioder (LED)
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumpingtold som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for to sendinger lys-emitterende dioder (LED). Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Varekode, krydsfiner
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med efterkontrol af selskabets import af krydsfiner har ændret varekoden fra KN-kode 4407101500 til KN-kode 4412311010 og herefter efteropkrævet antidumpingtold og tarifmæssig told. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-09-2020
Læst 5 gange
Emne: Told