Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-04-2022 til 06-05-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke afgiftsberigtigede drikkevarer
Klagen vedrører SKATs opkrævning af ølafgift, emballageafgift samt erhvervelsesmoms, der er fastsat skønsmæssigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 1 gang
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 15-03-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret med ikke godkendte fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-03-2022
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og forhøjelse af momstilsvarene. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-04-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af skønnet yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-04-2022
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Betalingspligt - byggeopgaver
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset en del af de af virksomheden udførte byggeopgaver for at være leveret til ikkeafgiftspligtige personer i Danmark, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Betalingspligt - byggeopgaver
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT har anset en del af de af virksomheden udførte byggeopgaver for ikke at være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt og herefter har foretaget en fordeling af de samlede ombygningsudgifter med en tredjedel på hver af de i sagen omhandlede tre bygninger, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag af udstyr brugt som betaling
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende indkøb af it-udstyr der angiveligt er brugt som betaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-03-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar - både udgående og indgående moms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-04-2022
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-04-2022
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-04-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrørende forhøjelse af udgående afgift for yderligere afgiftspligtig omsætning og nægtet fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende udgifter til underleverandører, udokumenteret udgift og lønudgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-03-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret - både fsv. angår udgående og indgående moms. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om genoptagelse af afgørelserne i perioden 1. marts 2016 til 1. april 2016 vedrørende beregningen af eksportgodtgørelsen for køretøjer der er eksporteret i perioden, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Regulering af periodiske afgifter
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har afvist klagerens anmodning om regulering af periodiske afgifter for sagens køretøj, med tilbagevirkende kraft for perioden 2008 – 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Fritagelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7 litra a. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-04-2022
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift, skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-04-2022
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift, skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skøde. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at der ikke skal betales yderligere tinglysningsafgift.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-04-2022
Læst 1 gang
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedvejning af køretøj
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet klageren afslag på hans anmodning om nedvejning af sagens køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 29 a. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse, således at sagens køretøj kan nedvejes, jf. registreringsafgiftslovens § 1 a, stk. 1.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-04-2022
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren solidarisk hæftelse for fuld registreringsafgift for sagens køretøj, der var indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, idet SKAT har fundet at der ikke var tale om en reel leasingaftale, jf. § 1, stk. 1 og § 20, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-04-2022
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af køretøj
Klagen vedrører Motorstyrelsens afgørelse om værdifastsættelse af sagens køretøj med henblik på beregning af eksportgodtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, og har anvendt Motorstyrelsens styresignal SKM2021.378.MOTORST ved værdiansættelsen af køretøjet som brugt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-04-2022
Læst 6 gange
Emne: Afgift