Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 29-07-2022 til 04-08-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmoms
Klagen vedrører nægtet anvendelse af brugtmomsreglerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-06-2022
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren at betale moms idet SKAT har anset klageren for at have drevet selvstændig økonomisk virksomhed med handel af brugte biler, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 26-06-2022
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for 2. halvår 2014, hvor virksomhedens momstilsvar er blevet forhøjet. Forhøjelsen beror på nægtelse af fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til fremmed assistance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2014, idet Skattestyrelsen har fundet, at Landsskatterettens afgørelse i SKM2018.25.Landsskatteretten ikke indebærer en praksisændring, som fører til, at selskabet er berettiget til ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie leverancer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har anset selskabets salg af elektronik til en række polske købere for omfattet af reglerne om momsfritagelse i momslovens § 34, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 31-05-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere ikke angivet salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-06-2022
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
KVC skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og godkendt købsmoms. Landsskatteretten stadfæster forhøjelsen af salgsmomsen i det år hvor denne er positiv og forhøjer salgsmomsen til nul, det år den er skønnet negativ og nedsætter godkendt købsmoms til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 09-02-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens salgsmoms og nægtet momsfradrag for leverancer til konkret adresse, for brændstofkøb og reparation af hvidpladebil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-02-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmoms
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset betingelserne for brugtmomsordningen for opfyldt og herefter skønsmæssigt har forhøjet salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster at brugtmomsordningen ikke kan anvendes, men nedsætter den skønnede salgsmoms delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-02-2021
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 08-02-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 31-05-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 10-02-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Holdingselskab med momspligtige aktiviteter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar både med baggrund i nedsat/nægtet fradrag for købsmoms og opkrævning af salgsmoms af leverede ydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad, men hjemviser dog opgørelsen af selskabets delvise momsfradragsret efter momslovens § 38, stk. 2.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 07-02-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Omvendt betalingspligt - byggeydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet virksomheden blev anset for at være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for momsen af købte byggeydelser af en udenlandsk virksomhed, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, og § 46 a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-07-2022
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftspligtig værdi
Klagen vedrører fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokoladeafgift - færdigblandet glasur
Klagen vedrører SKATs afslag på klagerens anmodning om tilbagebetaling af betalt chokoladeafgift af en færdigblandet glasur der sælges som en del af en samlet pakke bagværksprodukter der af kunden færdigbages som bake-off. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med dissens fra retsformanden.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 14-06-2022
Læst 26 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - varebil
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet fuld registreringsafgift for køretøjet Mercedes Benz Viano, CDI 2,2 aut., under henvisning til at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for indregistrering som varebil, og derfor skal afgiftsberigtiges som personbil, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, jf. § 4, og at klageren, som ejer af køretøjet, hæfter for registreringsafgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2022
Læst 11 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Mandskabsvogn
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af fuld registreringsafgift, idet Motorstyrelsen finder, at sagens køretøj er anvendt i strid med reglerne om mandskabsvogne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af nægtet tilbagebetaling af afgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse af 25. juli 2016 vedrørende tilbagebetaling af afgiftsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-02-2021
Læst 10 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Varekode - porcelænskrukker/opbevaringskrukker med låg
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har efteropkrævet told og antidumpingtold som følge af, at Toldstyrelsen har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for nogle varepartier af porcelænskrukker/opbevaringskrukker med låg. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-06-2022
Læst 14 gange
Emne: Told