Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 29-01-2021 til 04-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet klageren told og importmoms for indførsel af en beklædningsgenstand og et par støvler fra USA. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-01-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Biler indleveret til affaldsbehandling
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i form af manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-12-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Landsskatteretten genoptager egen afgørelse ændrer denne således at en afgiftsperiode bortfalder, idet reaktionsfriten i fristreglerne efter skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 ikke er overholdt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 11-01-2021
Læst 45 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - husleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt selskabets fradrag for købsmoms af huslejeudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2020
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Stilstandsvarme
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift vedrørende stilstandsvarme. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Den talmæssige opgørelse overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 07-07-2020
Læst 32 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet fuld registreringsafgift for to køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den for lidt betalte registreringsafgift til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-11-2020
Læst 23 gange
Emne: Afgift