Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-10-2022 til 03-11-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Privat andel af biludgifter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar grundet ikke godkendt fradrag for købsmoms for privat andel af biludgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-10-2022
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat virksomhedens købsmoms til 0 kr., idet Skattestyrelsen ikke har anset virksomheden for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-10-2022
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig opgørelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig opgørelse af momstilsvar fra køb og salg af biler der er anset for selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-10-2022
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt klagers fradrag for købsmoms idet klager ikke er anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-10-2022
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - udokumenterede udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrørende nægtelse af virksomhedens fradrag for købsmoms for udokumenterede udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-10-2022
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for kursusudgifter, arbejdstøj og småanskaffelser. Landsskatteretten godkender et begrænset fradrag for moms af småanskaffelser.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 13-10-2022
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning - persontransport
Klagen vedrører opgørelse af yderligere omsætning og lønsumsafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-10-2022
Læst 29 gange
Emne: Afgift, Lønsumsafgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift af karamel- og lakridsprodukter for perioden 1. juli 2012 til 31. juli 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-10-2022
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser og forhøjelse heraf samt videre opgørelse af lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland, jf. lov nr. 861 nr. af 30. november 1999. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 11-10-2022
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning