Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-09-2021 til 04-10-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af købsmoms af udeholdt omsætning og nedsat fradrag for moms af varekøb, øvrige udgifter samt biludgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Telefonudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af telefonudgifter der ikke er anset for at vedrøre en personligt drevet virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af arbejdskraft
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet som betalingspligtig af moms i forbindelse med køb af arbejdskraft fra et hollandsk selskab, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 16 stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 01-09-2021
Læst 32 gange
Emne: Moms