Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-07-2021 til 02-08-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Eget vareforbrug
Klagen vedrører opkrævning af moms vedrørende eget vareforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 29-06-2021
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af modtagne beløb og momsfradrag for udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset et af virksomheden modtaget beløb for vederlag for momspligtigt byggeri for fremmed regning, jf. momslovens § 4, stk. 1. Videre skyldes klagen, at SKAT bl.a. ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms af udgifter afholdt i tidligere år end det år, hvor momsen er angivet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen dog således, at det modtagne beløb anses for at være inklusive moms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-07-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftspligtig person - køb og salg af ejendomme
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af ejendomme handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-07-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og momsfrie salg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet ikke har fremlagt dokumentation for sin købsmoms, og da selskabet ikke har dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten godkender momsfradrag og stadfæster fsv. angår salget af biler.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 30-06-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie leverancer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet er anset for ikke at have dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 30-06-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen af genoptage tilsvaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 29-06-2021
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift for chokolade- og sukkervarer som følge af solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-07-2021
Læst 19 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift med baggrund i solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-07-2021
Læst 15 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2018 til dækning af gæld vedrørende restskat for indkomståret 2008 og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2021
Læst 35 gange
Emne: Inddrivelse