Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-06-2022 til 03-07-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-06-2022
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen. i al overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-06-2022
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har for afgiftsperioden skønsmæssigt opgjort virksomhedens salgsmoms og købsmoms (sidstnævnte til 0 kr.). Landsskatteretten nedsætter den opgjorte salgsmoms i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 02-06-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms vedrørende varebil og sponsorudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-06-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - uretmæssigt opkrævet af sælger
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag af indgående moms idet SKAT har anset momsen for opkrævet med urette, da transaktionerne udgør en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-05-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms - manglende dokumentation, private udgifter mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-05-2022
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse afgifter
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning chokoladeafgift, øl- og vinafgift og spiritusafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-05-2022
Læst 9 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har pålagt klageren solidarisk hæftelse for registreringsafgiften for en Harley Davidson, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, da køretøjet anses for omfattet af registreringspligten, jf. registreringslovens § 2. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-06-2022
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - konsekvensændring
Klagen vedrører forhøjelse af lønsumsafgiften som konsekvens af afgørelse vedrørende klagers skattepligtige overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-06-2022
Læst 12 gange
Emne: Lønsumsafgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Antidumpingtold
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har efteropkrævet antidumpingtold på rørfittings af støbejern importeret fra Kina. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-06-2022
Læst 8 gange
Emne: Told