Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 26-10-2021 til 01-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag for varelager og godtgørelse af el- og vandafgift
Klagen vedrører fradrag for købsmoms vedrørende varelager og påstand om ugyldighed som følge af forkert henvisning til retsregler vedrørende delvis godtgørelse af el- og vandafgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-09-2021
Læst 14 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af afgift af kioskvarer
Klagen vedrører det af SKAT ansatte moms- og afgiftstilsvar for manglende afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, som SKAT under et kontrolbesøg konstaterede var til stede på adressen. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 17-09-2021
Læst 10 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms for udgifter grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag før frivillig momsregistering
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for købsmoms af udgifter afholdt forud for selskabets frivillige momsregistrering, jf. momslovens § 51, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-09-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgiftslovens § 3 b
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet fuld registreringsafgift for for 34 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-09-2021
Læst 4 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Sagen vedrører, om SKATs ændring af selskabets skattepligtige indkomst for årene 2012 og 2013 er skatteansættelser, der er omfattet af ansættelsesfristerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27, og om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det af klageren påståede.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-10-2021
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning