Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-09-2021 til 01-10-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet interessentskabets momstilsvar, idet SKAT har anset interessentskabets overdragelser af en række faste ejendomme for momspligtige transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-09-2021
Læst 52 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfritagelsen for forsikringsydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradraf
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms, da udgifterne dels ikke ses dokumenterede dels ikke ses at ligge inden for virksomhedens ramme. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-08-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af købsmoms af udeholdt omsætning og nedsat fradrag for moms af varekøb, øvrige udgifter samt biludgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Telefonudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af telefonudgifter der ikke er anset for at vedrøre en personligt drevet virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af arbejdskraft
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet som betalingspligtig af moms i forbindelse med køb af arbejdskraft fra et hollandsk selskab, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 16 stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 01-09-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms