Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-06-2021 til 01-07-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og yderligere moms fra salg af slik fra flere detailudsalg i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-06-2021
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af en række indkøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-06-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrit salg af biler
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset virksomhedens salg af biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, og nr. 5. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 04-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret nej til spørgsmål om momsfrihed ved del-salg af et bygningssæt med et mindre jordtilliggende. Landsskatteretten stadfæster SKATs besvarelse, dog med en ændret begrundelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-05-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-05-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-05-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter momstilsvaret med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 27-05-2021
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af forhøjelse af momstilsvaret med fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2021
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter, hvor bilag ikke er fyldestgørende, udgifter til fortæring, selvrisiko – forsikringsskade, kursusudgifter – coaching og rykkergebyr samt regulering købsmoms – yderligere fradrag for udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2021
Læst 17 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-06-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtede fradrag for købsmoms og energiafgift der er klager er opgjort skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-06-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-06-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms