Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-02-2021 til 03-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Køb og salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har ansat et samlet momstilsvar til 0 kr., idet SKAT har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at der ikke foreligger nogen afgiftspligtig transaktioner, idet selskabet på intet tidspunkt har opnået en ret til som ejer at råde over ejendommen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 10-02-2021
Læst 53 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. juli 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den udgående afgift (salgsmomsen). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 05-02-2021
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2021
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse til udenlandsk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, idet ansøgningen ikke blev indsendt inden fristens udløb den 30. september 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret, idet SKAT har opgjort et delvist momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 09-12-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-02-2021
Læst 10 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Almennyttigt lotteri
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift for et almennyttigt lotteri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2021
Læst 20 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af kabler
Klagen skyldes, at SKAT har tariferet kabler under KN kode 8544429090, som følge af, at klager den 18. maj 2017 anmodede SKAT om en bindende tariferingsoplysning (BTO). Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Told