Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 24-11-2022 til 30-11-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Brændstofforbrugstillæg
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har beregnet brændstofforbrugstillægget efter de satser, der blev indført med lov nr. 1195 af den 14. oktober 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-11-2022
Læst 3 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets salgsmoms for udeholdt omsætning samt nedsat selskabets købsmoms grundet nægtelse af fradrag. Landsskatteretten forhøjer det nægtede momsfradrag grundet en tastefejl hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 01-11-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har pålagt klageren solidarisk hæftelse for foreløbig opgjort registreringsafgift jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5, idet køretøjet anses for omfattet af registreringspligten i registreringslovens § 2, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, litra 1 og § 5, stk. 1-3. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-11-2022
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Sikkerhedsstillelse - registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har krævet, at selskabet skal stille en sikkerhed på 5.000.000 kr. for registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsen afgørelse, således at selskabet skal stille en sikkerhed på 2.500.000 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 01-11-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftsfritagelse for køretøj
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på klagerens anmodning om afgiftsfritagelse af udenlandsk indregistreret køretøj som firmabil, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-11-2022
Læst 6 gange
Emne: Afgift