Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 24-11-2020 til 30-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer salgsmomsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 07-10-2020
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar på grund af manglende dokumentation for de foretagne køb. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede år til nul og stadfæster fsv. angår det andet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-11-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-11-2020
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører moms i uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen vedrører opkrævning af registreringsafgiftmed solidarisk hæftelse for klageren som ejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-11-2020
Læst 17 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilladelse til at udbyde spil
Klagerens repræsentant har anmodet om, at klagen til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvori Spillemyndigheden tilbagekalder klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, tillægges opsættende virkning. Landsskatteretten træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet skstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-11-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for så vidt angår manglende afskrivninger på udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 17-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning af genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning