Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-09-2022 til 29-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 31-08-2022
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar primært med baggrund i nægtede momsfradrag. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 29-08-2022
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fritagelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten imødekommer anmodningen om fritagelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 31-08-2022
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at sagens køretøj er omfattet af registreringspligt, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-08-2022
Læst 8 gange
Emne: Afgift