Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-03-2021 til 29-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af importmoms
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af importmoms, idet den opkrævede importmoms ikke vedrører udgifter afholdt af selskabet udelukkende til brug for selskabets afgiftspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-03-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momsfastsættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momsfastsættelsen og påstand om at Skattestyrelsens afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-03-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-03-2021
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift af et køretøj, idet SKAT har anset køretøjet for registreringsafgiftspligtigt i Danmark. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, hvorefter klageren opkræves 0 kr. i registreringsafgift.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-03-2021
Læst 33 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af porcelænskrukker med låg
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumpingtold som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for nogle varepartier af porcelænskrukker med låg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-03-2021
Læst 27 gange
Emne: Told