Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-07-2021 til 28-07-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Flycharter
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets momstilsvar bl.a. som følge af en momsmæssig omklassificering af selskabets aktiviteter. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-06-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten finder, at det er med rette, at SKAT har nægtet fradrag for virksomhedens udgifter til købsmoms til underleverandører. Den talmæssige opgørelse af momstilsvaret overlades til Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af fremmed arbejde samt skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse af salgsmomsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 25-06-2021
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. De påklagede ændringer vedrører yderligere ansat udgående afgift (salgsmoms) vedrørende omsætning og nægtelse af fradrag vedrørende tab på debitorer og for udgifter til indgående afgift (købsmoms) vedrørende køb af varer og ydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - forskriftsmæssige fakturaer
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat selskabets indgående afgift pga. forskriftsmæssige mangler ved de fremlagte fakturaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for undervisnign
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet de leverede ydelser ikke er anset som omfattet af momsfritagelsen vedrørende undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-06-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eget vareforbrug
Klagen vedrører opkrævning af moms vedrørende eget vareforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 29-06-2021
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af modtagne beløb og momsfradrag for udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset et af virksomheden modtaget beløb for vederlag for momspligtigt byggeri for fremmed regning, jf. momslovens § 4, stk. 1. Videre skyldes klagen, at SKAT bl.a. ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms af udgifter afholdt i tidligere år end det år, hvor momsen er angivet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen dog således, at det modtagne beløb anses for at være inklusive moms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-07-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftspligtig person - køb og salg af ejendomme
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af ejendomme handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-07-2021
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og momsfrie salg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet ikke har fremlagt dokumentation for sin købsmoms, og da selskabet ikke har dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten godkender momsfradrag og stadfæster fsv. angår salget af biler.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 30-06-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfrie leverancer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet er anset for ikke at have dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 30-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen af genoptage tilsvaret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 29-06-2021
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift for chokolade- og sukkervarer som følge af solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-07-2021
Læst 15 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift med baggrund i solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-07-2021
Læst 12 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst - fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT ekstraordinært har genoptaget indkomstansættelsen og har forhøjet klagerens aktieindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 18 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på investeringsbeviser
Sagen drejer sig om beskatning af værdiudviklingen på klagerens investeringsbeviser i udenlandske investeringsfonde og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på investeringsbeviser
Sagen drejer sig om beskatning af værdiudviklingen på klagerens investeringsbeviser i udenlandske investeringsfonde og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om delvis eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer Gældsstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-06-2021
Læst 34 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2018 til dækning af gæld vedrørende restskat for indkomståret 2008 og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2021
Læst 29 gange
Emne: Inddrivelse