Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-04-2022 til 28-04-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Korttidsudlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”nej” til, at spørgers korttidsudlejning af de beskrevne boliger er fritaget for moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-03-2022
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-03-2022
Læst 25 gange
Emne: Moms