Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-04-2021 til 28-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-04-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-04-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt ved udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar idet Skattestyrelsen har fundet, at de af klageren modtagne vederlag fra udlejning af fast ejendom er momspligtige, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-04-2021
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rådgivning - salg af aktier
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms af udgifter afholdt til rådgivning i forbindelse med salg af aktier i et datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-03-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-03-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms af udgifter til elektricitet og varme med 13 pct., samt at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms af udgifter til reparation og vedligeholdelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-04-2021
Læst 7 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning