Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-01-2021 til 28-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af selskabets momsansættelse for afgiftsperioden 1. januar 2007 – 30. juni 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Told- og momsgodtgørelse
Klagen vedrører Toldstyrelsens afslag på at told- og momsgodtgørelse vedrørende en række importer af varer fra lande uden for EU. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-11-2020
Læst 30 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabets momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 11-11-2020
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-12-2020
Læst 105 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for købsmoms for fem underleverandørfakturaer, jf. momslovens § 37, stk. 1, samt at SKAT har efteropkrævet virksomheden moms af modtagne formidlingsydelser med omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2020
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 23-11-2020
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet virksomheden købsmoms i forbindelse for køb af fast ejendom på tvangsauktion samt ikke har anerkendt virksomhedens fradrag for købsmoms vedrørende advokatomkostninger. Landsskatteretten godkender fradrag for momsen af ejendommen og delvist fradrag for momsen af advokatomkostninger.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 18-12-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - idrætsforening
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt foreningens fradrag for indgående moms vedrørende etablering af et lege- og aktivitetsområde med tilhørende pavillon. Landsskatteretten anser udgifterne for afholdt af foreningen i dens egenskab af afgiftspligtig person og med henblik på at generere momspligtige såvel som momsfritagne indtægter, samt at udgifterne har en direkte og umiddelbar forbindelse til den momspligtige økonomiske virksomhed, såvel som den momsfritagne økonomiske virksomhed, jf. momslovens § 38, stk. 1.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 25-11-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 30-11-2020
Læst 39 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 30-11-2020
Læst 48 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af registreringsafgift
Sagen vedrører spørgsmålet om udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift for en Toyota Avensis 2,0 CDT SD. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-12-2020
Læst 31 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-12-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
BTO
Klagen vedrører Bindende Tariferingsoplysning for aluminiumsprofiler til drivhuse. Selskabet havde i deres importangivelser angivet KN positionskode 9406 00 31 00 som drivhuse til tarifmæssig told 2,7 %, men SKAT ændrede med BTO’en varekoden til KN positionskode 7610 90 90 00 som konstruktioner af aluminium til tarifmæssig told 6 %. Retten finder, at varen skal tariferes i KN position 9406 00 80 00 som en præfabrikeret bygning; andre varer; af andre materialer.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 23-11-2020
Læst 21 gange
Emne: Told