Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 21-10-2022 til 27-10-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Udtagningsmoms
Klagen vedrører opkrævning af utagningsmoms af varer udtaget til privat forbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2022
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Byggearbejde - omvendt betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset det af to polske virksomheder udførte byggearbejde for at vedrøre virksomhedens udlejningsejendom, som ikke kan betragtes som en del af den private bolig, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet Skattestyrelsen ikke har anset virksomheden for at være en afgiftspligtig person. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-09-2022
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fradrag af købsmoms herunder genoptagelse af forældede afgiftsperioder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2022
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen beror på forhøjelse af selskabets udgående afgift (salgsmoms) som følge af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2022
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten anser dele af afgørelsen for at vedføre forældede perioder. Herudover ændres opgørelsen, bl.a. ved at skønsmæssigt opgjort købsmoms ansættes til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 25-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
godtgørelse af bekæmpelsesmiddelafgift
Klagen vedrører SKATs afslag på ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af bekæmpelsesmiddelafgift for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2022
Læst 5 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Elafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets godtgørelse af elafgift, idet pligten til at betale for den forbrugte elektricitet og dermed elafgiften, påhviler eneanpartshaveren og ikke selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2022
Læst 19 gange
Emne: Afgift