Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 21-09-2021 til 27-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-09-2021
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet interessentskabets momstilsvar, idet SKAT har anset interessentskabets overdragelser af en række faste ejendomme for momspligtige transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 01-09-2021
Læst 59 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfritagelsen for forsikringsydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradraf
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms, da udgifterne dels ikke ses dokumenterede dels ikke ses at ligge inden for virksomhedens ramme. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-08-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms