Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 21-05-2021 til 27-05-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 12. december 2014 til den 31. marts 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-05-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-05-2021
Læst 49 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - udgift til el
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms for udgifter til el. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-05-2021
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet Skattestyrelsen ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-05-2021
Læst 66 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsat momsfradrag
Klagen vedrører nedsat momsfradrag grundet manglende relation til momspligtig virksomhed, mangelfuld dokumentation mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-04-2021
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter der ikke relaterer til sig virksomheden. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 26-04-2021
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ”nej” til spørgsmål om momsfrihed ved overdragelse af en fast ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-05-2021
Læst 50 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2011-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-05-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Sagen drejer sig om aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk depot og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-05-2021
Læst 31 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning