Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-07-2021 til 26-07-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Flycharter
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets momstilsvar bl.a. som følge af en momsmæssig omklassificering af selskabets aktiviteter. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-06-2021
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten finder, at det er med rette, at SKAT har nægtet fradrag for virksomhedens udgifter til købsmoms til underleverandører. Den talmæssige opgørelse af momstilsvaret overlades til Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af fremmed arbejde samt skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse af salgsmomsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 25-06-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. De påklagede ændringer vedrører yderligere ansat udgående afgift (salgsmoms) vedrørende omsætning og nægtelse af fradrag vedrørende tab på debitorer og for udgifter til indgående afgift (købsmoms) vedrørende køb af varer og ydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - forskriftsmæssige fakturaer
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat selskabets indgående afgift pga. forskriftsmæssige mangler ved de fremlagte fakturaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for undervisnign
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet de leverede ydelser ikke er anset som omfattet af momsfritagelsen vedrørende undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-06-2021
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst - fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT ekstraordinært har genoptaget indkomstansættelsen og har forhøjet klagerens aktieindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 25 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på investeringsbeviser
Sagen drejer sig om beskatning af værdiudviklingen på klagerens investeringsbeviser i udenlandske investeringsfonde og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på investeringsbeviser
Sagen drejer sig om beskatning af værdiudviklingen på klagerens investeringsbeviser i udenlandske investeringsfonde og formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-06-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om delvis eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer Gældsstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-06-2021
Læst 40 gange
Emne: Inddrivelse