Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-06-2022 til 26-06-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Småanskaffelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms på småanskaffelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-05-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af gavekort
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset betalinger fra ikke indløste gavekort til flere formål for at være momspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-05-2022
Læst 54 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 18-05-2022
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af købsmoms
Klagen vedrører opgørelse af ikke bogført købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-05-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af rettens afgørelse
Virksomhedens repræsentant har den 1. april 2022 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens tidligere afgørelsehvori Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens forhøjelse af virksomhedens momstilsvar idet ydelserne ikke blev anset for omfattet af momsfritagelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7. Sagen blev afgjort den 3. januar 2022. Landsskatteretten hjemviser den beløbsmæssige opgørelse til Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 01-06-2022
Læst 12 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten godkender fradrag i vidt omfang.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 05-05-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af hæftelser
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af 18 påtegninger til 18 hæftelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-05-2022
Læst 3 gange
Emne: Afgift