Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-05-2022 til 26-05-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og moms, da han er anset for at have indført et Rolex-ur fra Schweiz. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms - kreditnota
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset, at der ikke er realitet bag en af selskabet udstedt kreditnota. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2022
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag for køkkendele
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter til køkkendele. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-04-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtede momsfradrag
Klagen vedrører ændring af momstilsvar, bl.a. vedr. moms af udgifter der ikke er momspligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-04-2022
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift for sagens køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 13 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende indbetaling fra Motor til dækning af gæld vedrørende opkrævningsrenter og rente af virksomhedsskatter fra RIS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-04-2022
Læst 5 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende restskat og tilhørende inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-04-2022
Læst 7 gange
Emne: Inddrivelse