Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-10-2021 til 25-10-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. april 2013 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-09-2021
Læst 12 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - telefoni
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms der vedrører privat forbrug af telefoni. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-10-2021
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forbrug af egne varer og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med baggrund i skønsmæssig forhøjelse af omsætning og moms af forbrug af egne varer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-09-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms vedrørende ej godkendt fradrag for telefonudgifter og udgifter der er anset for private. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist vedrørende momsfradrag for telefonudgifter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-09-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms baseret på kontoudskrifter fra bank. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på kontoudskrifter fra bank. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-09-2021
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af Motorstyrelsens afgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om genoptagelse af Motorstyrelsens (tidligere SKAT) afgørelse af 18. december 2017 vedrørende køretøj nr. 10, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten pålægger Motorstyrelsen at genoptage afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-09-2021
Læst 12 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Vandpibetobak
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opkrævet klageren yderligere tobaksafgift for vandpibetobak. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 30-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2015-2017 med henblik på anvendelse af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5A-5D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-09-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2014 og 2015, da disse indkomstår ikke anses for fortsat at være omfattet af den begunstigende afgørelse for 2011-2013. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter klageren fortsat kan støtte ret på den begunstigende afgørelse frem til den 9. februar 2015.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 29-09-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning