Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-11-2022 til 24-11-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens angivne momstilsvar, både vedr. udeholdt omsætning og nægtede momsfradrag. Landsskatteretten nedsætter salgsmomsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 26-10-2022
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse, idet selskabet ikke er anset for den retmæssige ejer af køretøjet på udførelsestidspunktet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2, 1. og 2. pkt. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 27-10-2022
Læst 16 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Forbrænding af biogas
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet metanafgift og NOx-afgift efter afbrænding af biogas på to stempelmotorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-10-2022
Læst 27 gange
Emne: Afgift