Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-09-2021 til 24-09-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 17-08-2021
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ydelse mod reduktion af overskudsandel
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabet for momspligtig af den transaktion, der består i at stille et leaset køretøj til rådighed for kommanditist, mod reduktion i dennes løbende aconto andel af årets overskud i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-08-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-08-2021
Læst 2 gange
Emne: Afgift