Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-06-2021 til 24-06-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør, samt at SKAT har ansat selskabets delvise fradrag for fællesomkostninger til 0 pct. andsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 27-05-2021
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelsen af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-05-2021
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat virksomhedens negative momsangivelse til 0 kr. idet SKAT ikke har anset virksomheden for at have drevet selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-06-2021
Læst 18 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-06-2021
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke angivet moms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabet ikke havde angivet moms af faktura der ikke er blevet betalt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-05-2021
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgift for foreløbige fastsættelse
Klagen skyldes, at SKAT (nu Skattestyrelsen) ikke har imødekommet klagers’ anmodning om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at eftergive de pålagte afgifter, idet betingelserne for eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, anses at være opfyldt. Der er herved lagt vægt på, at det synes urimeligt at fastholde afgifterne, når selskabet har handlet i overensstemmelse med det af SKAT oplyste om, at afgifterne kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 31-05-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-05-2021
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgiftspligtig person - grundsalg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der ved salgene af to grunde handlede i egenskab heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-05-2021
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-05-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-06-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning