Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-05-2020 til 24-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten anser forhøjelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 30-04-2020
Læst 65 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af en bodeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-04-2020
Læst 19 gange
Emne: Afgift