Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 17-11-2020 til 23-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret, idet SKAT ikke har godkendt fradrag for diverse udgifter vedrørende udgifter til golf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-09-2020
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 19-10-2020
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke er anset for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-10-2020
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salgsmoms og købsmoms
Klagen vedrører primært nedsættelse af købsmoms på en række udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-09-2020
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forvaltning af investeringsforeninger
Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, har svaret nej til spørgsmål om, om de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-07-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2006-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning