Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-09-2020 til 22-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Hundepension
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar da drift af hundepension er ikke anset for udlejning af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-07-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører fastsættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2020
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt moms
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2020
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse afmomstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar samt privat brug af PC
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af udgående moms (salgsmoms), ej godkendt fradrag for indgående moms samt moms af yderligere privat anvendelse af PC. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse til nul og stadfæster i øvrigt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-08-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfritagelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabets leverancer ikke er anset for omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten godkender fritagelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-08-2020
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-08-2020
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Energiafgift - tung proces
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at tilbagebetale godtgørelse af CO2-, gas- og elafgift. Det skyldes blandt andet, at selskabets proces ikke anses for tung proces efter proceslisten (bilag 1 til CO2-afgiftsloven) og at selskabet ikke har anmeldt bundfradrag efter CO2-afgiftslovens § 9 c, stk. 1, 3. punktum og at selskabet har handlet groft uagtsomt. SKAT har undladt et genoptage en enkelt periode, hvor tilsvaret er negativt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, men genoptager også den periode, hvor tilsvaret er negativt.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-08-2020
Læst 27 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift
Sagen omhandler, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift. Landsskatteretten godkender ekstraordinær genoptagelse med en mindre ændring af beløbet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-07-2020
Læst 32 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ugyldighed
Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig på grund af manglende fremsendelse af agterskrivelse forud for afgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2020
Læst 85 gange
Emne: Proces/forvaltning