Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-04-2022 til 22-04-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-03-2022
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skøforhøæ af momstrilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-03-2022
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-03-2022
Læst 13 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Korttidsudlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”nej” til, at spørgers korttidsudlejning af de beskrevne boliger er fritaget for moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 31-03-2022
Læst 21 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-03-2022
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om genoptagelse af skatte- og momsansættelserne for indkomstårene 2013-2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-03-2022
Læst 10 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-03-2022
Læst 11 gange
Emne: Inddrivelse