Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-03-2021 til 22-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsrefusion
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse, idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet skal registreres for moms i Danmark, da selskabet har videreudlejet transportmidler til personer i Danmark, jf. momslovens § 21 b, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-02-2021
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift - autocamper
Klagen vedrører opkrævning af registreringsafgift ved ombygning af kassevogn til autocamper. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-02-2021
Læst 33 gange
Emne: Afgift